Výuka a testování na 1. st. od 12. 4. 2021

Výuka na prvním stupni od 12. 4. 2021
Na základě mimořádných opatření MZd ze dne 6. 4. 2021, které stanovuje s platností od 12. 4. 2021 rotační výuku tříd prvního stupně základních škol, byl stanoven následující režim prezenční a distanční výuky:

Třídy uvedené níže se budou na prezenční výuce pravidelně střídat v týdenních intervalech. Při rozdělení tříd byl zohledněn požadavek dodržení homogenity jednotlivých skupin, včetně zabezpečení provozu ranní i odpolední družiny.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY: od 6.30 h do 16.30 h

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY NA DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: od 13.15 h do 13.45 h do přinesených nádob

Žádáme žáky/rodiče, aby si v měsíci dubnu dle svého zájmu přihlásili obědy.

Výuka na 2. stupni i nadále pokračuje distanční formou.


Nadále platí zvýšená hygienická opatření:

  • dodržování zásad osobní a provozní hygieny
  • skupinová izolace, eventuálně sociální distance
  • ochrana úst a nosu (respirátory, chirurgické roušky) – pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit respirátor, žáci minimálně chirurgické roušky. Třetí osoba ve škole (zákonný zástupce) musí mít respirátor nebo obdobný ochranný prostředek úst a nosu (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94% dle příslušných norem
  • řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd
  • opakovaná edukace

Rozpis tříd 1. stupně dle nástupu do školy

 


Upozorňujeme, že jsou změněny distanční i prezenční rozvrhy, od 12. 4. 2021 jsou platné pouze nově zaslané!

Škola je dále povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd a zvýšených hygienických standardů provést/zajistit u žáků a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito žáky nebo pedagogickými pracovníky, realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Výjimky z testování – viz. příloha Otázky a odpovědi

Pokud žák spadá do výjimky z testování, je nutné, aby zákonný zástupce žáka zaslal dopředu (min. 1 den) před testováním třídnímu učiteli prokazatelné doložení výjimky z povinnosti testování žáka.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Otázky a odpovědi (PDF)

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021 (web MŠMT)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *