Kulturně-dějepisné okénko

2023/2024

Sedmé ročníky prozkoumaly gotickou Prahu

Žáci sedmých ročníků se vydali na procházku po pražských památkách, které jsou spjaty s vládnoucím rodem Lucemburků (v českých zemích vládli v letech 1310–1437) a s husitskými válkami (tradičně datovány lety 1419–1434).

Naši exkurzi jsme započali na Staroměstském náměstí. Zde jsme si prohlédli Dům U Kamenného zvonu, kde po svém příjezdu do Prahy přespával královský pár Jan Lucemburský se svou chotí Eliškou Přemyslovnou. Dům je zajímavý i z toho důvodu, že v jeho výklencích byly umístěny sochy zpodobňující královský pár. Na Staroměstském náměstí jsme ještě chvilku zůstali, protože kousek od Domu U Kamenného zvonu se nachází Chrám Panny Marie pod Týnem. Ten je s Lucemburky rovněž spjat – mnich Berengar odsud totiž bitím na zvony dal znamení Janu Lucemburskému, že pražské brány jsou otevřeny a on může s vojskem do města. Očima jsme zabrouzdali i k pomníku Jana Husa a k Mariánskému sloupu. Trochu déle jsme se zdrželi u Staroměstské radnice, kterou nechal zbudovat Jan Lucemburský roku 1338. Za zmínku zde stojí připomínka bojišť, kde své životy nasazovali českoslovenští legionáři za první světové války a vojáci čs. armády za druhé světové války.

Poté, co jsme opustili Staroměstské náměstí, jsme vyrazili ke Karolinu. Dnes zde sídlí vedení Karlovy univerzity a pořádají se zde i promoce. Tuto budovu získal pro Pražskou univerzitu syn zakladatele univerzity Václav IV. Naše kroky nás poté zavedly k Betlémské kapli, která byla postavena za účelem rozdávání chleba pro chudé. Známá je však díky působení mistra Jana Husa, který zde kázal. Na jeho kázání docházela i česká královna. Po obhlédnutí Betlémské kaple jsme vyrazili kolem kostela sv. Martina ve zdi k točící hlavě Franze Kafky, která je u OC Kvadrio. Kousek od této instalace je pomník bývalého židovského hřbitova, u kterého jsme také strávili pár chvil.

Naše další kroky vedly k Novoměstské radnici, kde 30. července 1419 proběhla první pražská defenestrace, při které byli vyhozeni a následně zabiti pražští konšelé. Tato událost je označována jako počátek husitských válek. V jejím důsledku zemřel o několik dní později i český král Václav IV. na srdeční příhodu. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kláštera Emauzy, rovněž známého jako Na Slovanech. Tento klášter nechal vybudovat Karel IV. pro pěstování staroslověnské liturgie. O duchovní život se v klášteře staral řád benediktinů. Společně jsme si zde prošli ambit, který je lemován nádhernými freskami. Nahlédli jsme do rajského dvora i dormitáře. Nejvíce času jsme strávili v kostele Panny Marie. V této trojlodní stavbě jsme si prohlédli krásy gotické architektury a pověděli si informace o klášteru a gotické architektuře jako takové.

Po stopách historie na Pražském hradě

Ve středu 21. února jsme se třídou vypravili na Pražský hrad, kde nás čekala prohlídka známých i méně známých míst s výkladem o historii Pražského hradu i českých zemích.

Naše putování jsme započali prohlídkou Jeleního příkopu, po té jsme navázali na 2. a 3. nádvoří. Prohlídku 1. nádvoří nám znemožnila angolská delegace. V rámci programu s Výukou jinak jsme měli možnost navštívit katedrálu sv. Víta, kde jsme mohli obdivovat gotické umění. Dále jsme se přesunuli do Vladislavského sálu a prohlédli si i původní prostory středověkých sněmů, kde se nachází kopie korunovačních klenotů. Prohlídku jsme zakončili návštěvou ve Zlaté uličce a ve věži Daliborka, kde nás zaujala výstava mučicích nástrojů.

Po stopách věků až do pravěku

V letošním školním roce se obě šesté třídy vypravili na exkurzi o životě v pravěkých časech do Roztok u Prahy. Zde vznikla před pár lety unikátní multimediální expozice zaměřená na období mapující život našich předků od mladší doby kamenné až po raný středověk.
Naši žáci se zúčastnili edukačního programu: vykladači historie, který byl založen na práci ve skupinách. Formou objektového učení a muzejních kufříků se žáci seznámili se specifikacemi a zajímavostmi daných období včetně architektury, řemesel a společenského života.

Dějepis hrou ve 21. století!

Žáci třídy 9.A strávili 8. ledna vyučovací hodinu hraním hry na tabletu! Že by si to měli nechat na doma? Ani náhodou! Děti si totiž v didaktické hře Train to Sachsenhausen od českého herního studia Charles Games vyzkoušeli, jaké je to být v kůži studenta v Praze na začátku druhé světové války.

V kůži hlavního hrdiny Antonína Neděli se rozhodovali, jak by se zachovali v situaci, kdy nacisté zabrali Sudety a následně obsadili zbytek českých zemí a následně zaútočili na Polsko.

V roli studenta medicíny se žáci zúčastnili protinacistické demonstrace k uctění výročí vzniku republiky dne 28. října 1939, na které byli v Žitné ulici zastřeleni Václav Sedláček (zemřel na místě) a Jan Opletal (zemřel později v nemocnici a jeho pohřeb měl rovněž charakter národního vzdoru proti okupaci). Žáci poté díky svým rozhodnutím mohli emigrovat, přežít zatčení jednotkami SS nebo být zastřeleni.

Svůj herní postup a historické události poté diskutovali mezi sebou na základě pracovních listů, které vyplňovali buď v průběhu hry, nebo po jejím skončení. Díky této hře si žáci odnesli nejen herní zážitek, ale i znalosti z temných dob naší minulosti.

Žáci z 6.B hledali ztracený amulet

Žáci se v hodině dějepisu vydali najít ztracený amulet ze starověkého Egypta. Pracovali ve skupinkách s dopisem od profesora Wilsona, který jim zanechal několik indicií, jak by se k pokladu mohli dostat. Mezi indiciemi nalezli např. mapu, sochy egyptských bohů, museli najít správnou cestu z Rachefovy pyramidy, vyluštit několik šifer, objevit správný klíč k pokladu atd. Všichni své úkoly splnili a tak na rozdíl od profesora Wilsona přežili a můžou pokračovat dál v bádání.

Dějepis hrou ve 21. století!

Žáci třídy 9.B strávili vyučovací hodinu hraním hry na tabletu! Že by si to měli nechat na doma? Ani náhodou! Děti si totiž v didaktické hře Train to Sachsenhausen od českého herního studia Charles Games vyzkoušeli, jaké je to být v kůži studenta v Praze na začátku druhé světové války.

V kůži hlavního hrdiny Antonína Neděli se rozhodovali, jak by se zachovali v situaci, kdy nacisté zabrali Sudety a následně obsadili zbytek českých zemí a následně zaútočili na Polsko. V roli studenta medicíny se žáci zúčastnili protinacistické demonstrace k uctění výročí vzniku republiky dne 28. října 1939, na které byli v Žitné ulici zastřeleni Václav Sedláček (zemřel na místě) a Jan Opletal (zemřel později v nemocnici a jeho pohřeb měl rovněž charakter národního vzdoru proti okupaci). Žáci poté díky svým rozhodnutím mohli emigrovat, přežít zatčení jednotkami SS nebo být zastřeleni.

Svůj herní postup a historické události poté diskutovali mezi sebou na základě pracovních listů, které vyplňovali buď v průběhu hry, nebo po jejím skončení. Díky této hře si žáci odnesli nejen herní zážitek, ale i znalosti z temných dob naší minulosti.

S 8.B jsme vyrazili po stopách baroka

Dne 12. října jsme se třídou 8.B vyrazili po architektonických skvostech Prahy, přičemž jsme se zaměřili na barokní památky. Započali jsme na Staroměstském náměstí, kde jsme si u Mariánského sloupu připomněli reálie třicetileté války s pozastavením se nad popravou 27 českých pánů, která proběhla 21. června 1621. Dále jsme kolem gotického Kostelu Panny Marie před Týnem šli ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme se pozastavili nad vstupním portálem. Dovnitř jsme se bohužel nedostali.

Dále jsme pokračovali přes Klementinum na Karlův most, kde jsme si zopakovali reálie vlády Lucemburk u nás a rovněž jsme se pozastavili u několika barokních soch.
Díky šťastné náhodě jsme se dostali do kostela sv. Tomáše poblíž Malostranského náměstí. Zde jsme měli možnost nechat na sebe působit barokní atmosféru. Na interiéru kostela jsme si prohlédli základní znaky barokní architektury – zdobnost, nástěnné malby apod. Exkurzi jsme zakončili ve Valdštejnské zahradě, kterou vybudoval významný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Žáci si prošli celý areál zahrady, prohlédli si sochy s antickými motivy a rovněž se pokochali zvířenou.

S 8.C jsme vyrazili po stopách baroka

Dne 20. září jsme se třídou 8.C vyrazili po architektonických skvostech Prahy, přičemž jsme se zaměřili na barokní památky. Započali jsme na Staroměstském náměstí, kde jsme si u Mariánského sloupu připomněli reálie třicetileté války s pozastavením se nad popravou 27 českých pánů, která proběhla 21. června 1621. Dále jsme kolem gotického Kostelu Panny Marie před Týnem šli ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme se pozastavili nad vstupním portálem. Dovnitř jsme se bohužel nedostali.

Dále jsme pokračovali přes Klementinum na Karlův most, kde jsme si zopakovali reálie vlády Lucemburk u nás a rovněž jsme se pozastavili u několika barokních soch. Díky šťastné náhodě jsme se dostali do kostela sv. Tomáše poblíž Malostranského náměstí. Zde jsme měli možnost nechat na sebe působit barokní atmosféru. Na interiéru kostela jsme si prohlédli základní znaky barokní architektury – zdobnost, nástěnné malby apod. Exkurzi jsme zakončili ve Valdštejnské zahradě, kterou vybudoval významný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Žáci si prošli celý areál zahrady, prohlédli si sochy s antickými motivy a rovněž se pokochali zvířenou.

6.B v pravěku

V úterý 3. října jsme se žáky 6.B navštívili výstavu Pravěk, k tabuli!, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum. Žáci si poslechli výklad od paní lektorky, prohlédli výstavu a poté se ve skupinkách pustili do vyplňování pracovních listů. Žáci se dozvěděli základní informace o pravěku, o předním popularizátorovi tohoto období u nás – Eduardu Štorchovi, mohli si vyzkoušet rozdělávání ohně pomocí tření, výrobu mouky dle dobového způsobu nebo se mohli pustit do jeskynní malby.

8.A vyrazila po stopách baroka

Dne 20. září jsme se třídou 8.A vyrazili po architektonických skvostech Prahy, přičemž jsme se zaměřili na barokní památky. Započali jsme na Staroměstském náměstí, kde jsme si u Mariánského sloupu připomněli reálie třicetileté války s pozastavením se nad popravou 27 českých pánů, která proběhla 21. června 1621. Dále jsme kolem gotického Kostelu Panny Marie před Týnem šli ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme se pozastavili nad vstupním portálem. Dovnitř jsme se bohužel nedostali. Dále jsme pokračovali přes Klementinum na Karlův most, kde jsme si zopakovali reálie vlády Lucemburk u nás a rovněž jsme se pozastavili u několika barokních soch. Exkurzi jsme zakončili ve Valdštejnské zahradě, kterou vybudoval významný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Žáci si prošli celý areál zahrady, prohlédli si sochy s antickými motivy a rovněž se pokochali zvířenou.

6.A v pravěku

Jednoho krásného zářijového dne jsme se rozhodli, že by byla škoda zůstat ve školních lavicích, a proto jsme se vypravili s 6. A za poznáním do pravěku. Necestovali jsme v čase, ale stačilo jen vystoupit na stanici metra u Muzea.

V Národním muzeu nás čekala komentovaná prohlídka Okna do pravěku, která žákům přiblížila, jak vypadal život v pravěku na našem území před mnoha milióny let. Od trilobitů jsme se dostali až na mamutí pláně, kde jsme měli možnost prohlédnout si mamuta s mládětem v životní velikosti. Při našem pátrání jsme také narazili na kostru nosorožce srstnatého, který jak jsme zjistili, rozhodně nechtěl zůstat zavřený jen ve vitríně…

2022/2023

8.B navštívila muzeum v Ústí nad Labem

Ve středu dne 28. června jsme se třídou 8.B vyrazili do Muzea města Ústí nad Labem, kde měli žáci možnost prohlédnout si interaktivní expozici, kterou vytvořila obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum.

Rozsáhlou expozici výstavy Naši Němci, která mapuje soužití Čechů a Němců na území českého státu od středovku až po moderní dějiny, si děti velmi užily. Rovněž měly možnost zkusit pilotní verzi vzdělávacího programu, který bude ostatním školám v muzeu nabízen od příštího roku. I díky tomu, že nám vyšlo krásné počasí, jsme si všichni výlet moc užili.

8.B se vydala po stopách národního obrození

Se třídou 8.B jsme vyrazili do centra Prahy po stopách českých obrozenců. Naše cesta začala na Jungmannově náměstí, kde jsme si vyslechli referáty o J. Jungmannovi a Josefu Dobrovském. Dále jsme pokračovali do ulice Palackého, ve které se nachází dům, kde bydlel zakladatel české historické vědy František Palacký a významný politik František Ladislav Rieger. Nejen o nich, ale i o staročeské straně jsme si zde vyslechli referát.

Pokud se bavíme o národním obrození, nesmíme zapomínat ani na významné spisovatelky. U Pedagogické fakulty UK, která se nachází v ulici Magdaleny Rettigové, jsme si vyslechli referát o Karolině Světlé, Boženě Němcové, Magdaleně Dobromile Rettigové a významném podporovateli ženského hnutí Tomáši G. Masarykovi.

O národním obrození nelze hovořit bez zmínky o petici ze svatováclavských lázní. Proto jsme vyrazili i do ulice Dittrichova, kde se tyto lázně nachází. Na tomto místě jsme museli zmínit obsah svatováclavské petice, jednoho z nejvýznamnějších českých novinářů Karla Havlíčka Borovského a Bachovský absolutismus.

Předposlední zastávku jsme si udělali v Žitné ulici, ve které byl spáchán atentát na prvního ministra financí Československé republiky Aloise Rašína. Proto jsme si zde vyslechli referát nejen o jeho osobě, ale i o procesu s Omladinou a straně Mladočechů.

Exkurzi jsme zakončili na Václavském náměstí referátem o Josefu Václavu Myslbekovi.

Šesté ročníky slyšely ozvěny antiky

Znalost antické řecké kultury patří mezi základní pilíře každého vzdělaného člověka. Proto jsme v březnu se třídou 6.A a 6.B vyrazili na lektorovaný program Ozvěny Antiky, který ve Schwarzenberském paláci pořádá Národní galerie. Žáci zde zužitkovali své poznatky z četby Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, když pozorovali renesanční a barokní recepci motivů antických bájí.

Šesťáci si zde zopakovali známé báje o Perseovi a Orfeovi i méně známou o Faethonovi. Na přetřes přišel samozřejmě i Herakles a další hrdinové těchto vzrušujících příběhů.

Na závěr byla pro děti připravena aktivita, při které výtvarně znázorňovaly přeměnu.

Sedmé ročníky na exkurzi po Praze lucemburské

Žáci sedmých ročníků se vydali na procházku po pražských památkách, které jsou spjaty s vládnoucím rodem Lucemburků (v českých zemích vládli v letech 1310–1437) a s husitskými válkami (tradičně datovány lety 1419–1434).

Naši exkurzi jsme započali na Staroměstském náměstí. Zde jsme si prohlédli Dům U Kamenného zvonu, kde po svém příjezdu do Prahy přespával královský pár Jan Lucemburský se svou chotí Eliškou Přemyslovnou. Dům je zajímavý i z toho důvodu, že v jeho výklencích byly umístěny sochy zpodobňující královský pár.

Na Staroměstském náměstí jsme ještě chvilku zůstali, protože kousek od Domu U Kamenného zvonu se nachází Chrám Panny Marie pod Týnem. Ten je s Lucemburky rovněž spjat – mnich Berengar odsud totiž bitím na zvony dal znamení Janu Lucemburskému, že pražské brány jsou otevřeny a on může s vojskem do města.

Očima jsme zabrouzdali o k pomníku Jana Husa a k Mariánskému sloupu.
Trochu déle jsme se zdrželi u Staroměstské radnice, kterou nechal zbudovat Jan Lucemburský. Za zmínku zde stojí připomínka bojišť, kde své životy nasazovali českoslovenští legionáři za první světové války a vojáci čs. armády za druhé světové války.

Poté, co jsme opustili Staroměstské náměstí, jsme vyrazili ke Karolinu. Dnes zde sídlí vedení Karlovy univerzity a pořádají se zde i promoce. Tuto budovu získal pro Pražskou univerzitu syn zakladatele univerzity Václav IV.

Plynule jsme přešli k Havelskému tržišti, kde jsme se zastavili u kostela sv. Havla, ve kterém kázal Jan Nepomucký. Tento kněz byl zavražděn v důsledku sporu Václava IV. s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Byť Nepomucký podlehl mučení kvůli těmto politickým sporům, je známa pověst, podle které byl zavražděn za to, že neprozradil zpovědní tajemství české královny. Tento příběh je však smyšlený.

Cestou z Havelského tržiště k Betlémské kapli jsme si prohlídli zachovalé gotické podloubí.

Betlémská kaple byla postavena za účelem rozdávání chleba pro chudé. Známá je však díky působení mistra Jana Husa, který zde kázal. Na jeho kázání docházela i česká královna.

Po obhlédnutí Betlémské kaple jsme vyrazili kolem kostela sv. Marina ve zdi k točící hlavě Franze Kafky, která je u OC Kvadrio. Kousek od této instalace je pomník bývalého židovského hřbitova, u kterého jsme také strávili pár chvil.

Naše další kroky vedly k Novoměstské radnici, kde 30. července 1419 proběhla první pražská defenestrace, při které byli vyhozeni a následně zabiti pražští konšelé. Tato událost je označována jako počátek husitských válek. V jejím důsledku zemřel o několik dní později i český král Václav IV. na srdeční příhodu.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kláštera Emauzy, rovněž známého jako Na Slovanech. Tento klášter nechal vybudovat Karel IV. pro pěstování staroslověnské liturgie. O duchovní život se v klášteře staral řád benediktinů.

Společně jsme si zde prošli ambit, který je lemován nádhernými freskami. Nahlédli jsme do rajského dvora i dormitáře. Nejvíce času jsme strávili v kostele Panny Marie. V této trojlodní stavbě jsme si prohlédli krásy gotické architektury a pověděli si informace o klášteru a gotické architektuře jako takové.

6.B v pravěku

Na začátku prosince jsme se žáky 6.B navštívili výstavu Pravěk, k tabuli!, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum. Žáci si nejdříve poslechli výklad od paní lektorky a poté se pustili do vyplňování zábavných pracovních listů.

Žáci se nedozvěděli informace pouze o pravěku jako takovém, ale hlavně o předním popularizátorovi tohoto období u nás – Eduardu Štorchovi. Při vyplňování pracovních listů si mohli vyzkoušet rozdělávání ohně pomocí tření nebo třeba výrobu mouky dle dobového způsobu.

6.A objevovala hieroglyfy a Tutanchamonovu hrobku

S žáky třídy 6.A jsme se v prosinci zúčastnili výstavy, kterou pořádal Český egyptologický ústav v prostorách Karolina. Výstava byla věnována výročí rozluštění egyptského písma zvané hieroglyfy, o které se roku 1822 zasadil Jean-François Champollion, a objevu hrobky faraona Tutanchamona, kterou roku 1922 objevil Howard Carter.

Žáci si nejdříve výstavu prošli s dr. Katarínou Arias Kytnarovou, od které poté obdrželi pracovní listy, jež si vyplnili.

6.B objevovala hieroglyfy a Tutanchamonovu hrobku

S žáky třídy 6.B jsme se v listopadu zúčastnili výstavy, kterou pořádal Český egyptologický ústav v prostorách Karolina. Výstava byla věnována výročí rozluštění egyptského písma zvané hieroglyfy, o které se roku 1822 zasadil Jean-François Champollion, a objevu hrobky faraona Tutanchamona, kterou roku 1922 objevil Howard Carter.

Žáci si nejdříve výstavu prošli s dr. Veronikou Dulíkovou, od které poté obdrželi pracovní listy, jež si vyplnili.

6.A v pravěku

Na konci listopadu jsme se žáky 6.A navštívili výstavu Pravěk, k tabuli!, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum. Žáci si nejdříve poslechli výklad od paní lektorky a poté se pustili do vyplňování zábavných pracovních listů.

Žáci se nedozvěděli informace pouze o pravěku jako takovém, ale hlavně o předním popularizátorovi tohoto období u nás – Eduardu Štorchovi. Při vyplňování pracovních listů si mohli vyzkoušet rozdělávání ohně pomocí tření nebo třeba výrobu mouky dle dobového způsobu.

Devátý ročník v KT Mauthausen

V pondělí 24. října jsme si návštěvou koncentračního tábora Mauthausen připomněli výročí zavraždění českých vlastenců, kteří zde byli popraveni na den přesně před 80 lety. Společně jsme se zúčastnili pietního aktu na počest zavražděných českých vězňů a poté se vydali na prohlídku tábora. Prošli jsme si baráky, ve kterých vězni přežívali, hřbitov pro vězně umístěné v karanténě a další prostory koncentračního tábora. Žáci byli seznámeni s fungováním KT Mauthausen i se „životem“ v koncentračních táborech jako takových.

8.B po stopách renesance a baroka

Dne 26. září jsme se se třídou 8.B vydali na procházku po Praze, při které jsme zkoumali základní architektonické rysy slohu renesančního a barokního. Nejdříve jsme se vydali k pražské Loretě, kde jsme obdivovali nádherný barokní klášter kapucínů, přičemž jsme pohledem zavadili i o Černínský palác.

Naše cesta poté pokračovala blíže k Pražskému hradu, kde jsme se zastavili u renesančního Schwarzenberského paláce, ve kterém dnes sídlí Národní galerie. Poté jsme pokračovali kolem Matyášovy brány, kde jsme si dali krátký výklad o latinských nápisech, až k Valdštejnské zahradě. Tam jsme si zopakovali, kdo to byl Albrecht z Valdštejna, a jali jsme se obdivovat tamní bronzové a pískovcové sochy, přičemž nás velmi zaujali i pávi a jejich mláďátka.

Exkurzi jsme zakončili v kostele sv. Josefa, jehož kult hojně budovali Habsburkové. Uvnitř kostela jsme si vysvětlili základní prvky barokní architektury a pokoušeli se nasát duchovní atmosféru kostela.

2021/2022

6.A slyšela ozvěny antiky

Znalost antické řecké kultury je základním pilířem každého vzdělaného člověka, a proto jsme v květnu se třídou 6.A v rámci výuky dějepisu vyrazili na lektorovaný program Ozvěny Antiky, který ve Schwarzenberském paláci pořádá Národní galerie. Žáci zde zužitkovali své poznatky z četby Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, když pozorovali renesanční a barokní recepci motivů antických bájí.

Šesťáci si zde zopakovali známé báje o Perseovi a Orfeovi i méně známou o Faethonovi. Na přetřes přišel samozřejmě i Herakles a další hrdinové těchto vzrušujících příběhů.

Na závěr byla pro děti připravena aktivita, při které vytvářely stíny bytostí přebývajících v podsvětí.

Navštívil nás filmový kritik

Poslední dubnový pátek nás navštívil filmový kritik a publicista Martin Svoboda, který si pro žáky sedmých tříd připravil povídání o tom, jak hodnotit film a čeho si při tom všímat. Doufáme, že se odteď budou dětina filmy dívat jiným pohledem a začnou si třeba všímat věcí, které dříve opomíjely.

Se 7.B v Národním divadle

Když se hovoří o kultuře, mnoho lidí jako první napadne divadlo, a proto jsme se třídou 7.B v rámci výuky Výchovy k občanství vyrazili na exkurzi do Zlaté kapličky, kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o této významné pražské scéně. Pan průvodce nás provedl od základních kamenů až na samotnou střechu divadla, odkud jsme se pokochali nezapomenutelným výhledem na Prahu.

Se 7.A ve Stavovském divadle

Když se hovoří o kultuře, mnoho lidí jako první napadne divadlo, a proto jsme se třídou 7.A v rámci výuky Výchovy k občanství vyrazili na exkurzi do Stavovského divadla, kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o této výborné pražské scéně. Neméně zajímavá byla i prohlídka interiéru budovy, která byla součástí exkurze.

Se 7.B po stopách Lucemburků

V březnu jsme se třídou 7.B v rámci výuky dějepisu vyrazili po pražských stavbách, které jsou spojeny s obdobím Lucemburků. Nemohli jsme proto minout Staroměstskou radnici, dům U Kamenného zvonu a Karolinum. Rovněž jsme se zastavili na Havelském náměstí, kde v kostelu sv. Havla kázal např. Jan Nepomucký.

Poté jsme vyrazili do budovy U Zlatého prstenu, kde nám paní lektorka osvětlila územní vývoj pražských měst za doby Karla IV. Rovněž jsme měli možnost proniknout do mentality středověkého člověka, který se vydal na pouť ke svatým ostatkům na Karlovo náměstí.
Z časových důvodů jsme nestihli spatřit Betlémskou kapli ani Novoměstskou radnici, tak snad se nám to poštěstí příště!

Vycházka s posledními mohykány ze tříd 6.A a 6.C

Lednový měsíc byl nabitý mimoškolními akcemi. Tentokrát jsme se žáky 6.A a 6.C, kteří nemuseli zůstat doma kvůli covidu-19, vyrazili na procházku po Praze.

Naše vycházka započala u Karlova mostu, kde naši pozornost nejvíce zaujali prolétávající rackové a sem tam objevivší se kavky. Se třídou byl bohužel pouze učitel dějepisu a děti se proto nemohly dozvědět nic nového o těchto fascinujících zvířatech.

Cestou jsme míjeli sochu Karla IV., Klementinum a u budovy Rudolfina jsme využili mobilních telefonů, abychom se seznámili s pomníkem Josifa Stalina, který stál na Letné přímo naproti této krásné novorenesanční budově.

Naše procházka pokračovala od Staronové synagogy (kde je podle pověsti uložen legendární Golem) přes Staroměstské náměstí (kde jsme shlédli odbíjení Orloje) k Betlémské kapli, kde jsme si dali krátkou přestávku na svačinku.

Po zahnání hladu jsme neohroženě vyrazili kolem otočné hlavy Franze Kafky přes Karlovo náměstí k Faustovu domu, kde jsme naši vycházku ukončili a tramvají se vrátili zpátky na Kobylisy.

Šesté třídy slyšely ozvěny antiky

Znalost antické řecké kultury je základním pilířem každého vzdělaného člověka, a proto jsme se třídami 6.B a 6.C v rámci výuky dějepisu v lednu vyrazili na lektorovaný program Ozvěny antiky, který ve Schwarzenberském paláci pořádá Národní galerie. Žáci zde zužitkovali své poznatky z četby Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, když pozorovali renesanční a barokní recepci motivů antických bájí.

Šesťáci si zde zopakovali známé báje o Perseovi a Orfeovi i méně známou o Faethonovi. Na přetřes přišel samozřejmě i Herakles a další hrdinové těchto vzrušujících příběhů.

Na závěr byla pro děti připravena aktivita, při které vytvářely stíny bytostí přebývajících v podsvětí. Třída 6.A se této akce zatím nezúčastnila, poněvadž jí to překazil covid-19. V nejbližší době však bude sjednána náprava.

Exkurze v Anežském klášteře – 7.B

Výuka dějepisu bez exkurzí je jako neděle bez seriálu, a proto jsme v lednu se třídou 7.B vyrazili v rámci výuky do Anežského kláštera, kde jsme se při lektorovaném programu dozvěděli zajímavosti ze života této významné české světice. Zároveň jsme na vlastní oči spatřili gotickou architekturu a zopakovali některá fakta o době posledních Přemyslovců.

Žáci si nejdříve za doprovodu a výkladu lektora prošli celý Anežský klášter a poté v chodbách této gotické budovy plnili připravené úkoly. Při plnění těchto úkolů neprojevili pouze znalost faktů a svou bystrost, ale i soutěživého ducha a zápal pro věc.

Výlet Prahou za památkami – 7.A

V pátek 8. října 2021 se naše třída 7. A sešla v 8 hodin u zastávky autobusu 200, abychom vyrazili prozkoumat známá místa v Praze. Autobusem jsme dojeli na Kobylisy. Na Kobylisích jsme přestoupili do metra a jeli jsme na Muzeum.

Všichni jsme vystoupili z vozu, jeli po eskalátorech, odbočili doprava, vyšlápli schody a náhle se objevili na Václavském náměstí u sochy svatého Václava na koni. Tam začala naše procházka Prahou. Paní učitelka nám rozdala notýsky otázkami a úkoly.

Druhá zastávka byl pomník Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil na protest proti tehdejšímu komunistickému režimu. Bohužel Jan Palach na následky popálenin 19. ledna 1969 zemřel. Kousek od pomníku jsou lavičky s různými citáty, nejvíce nás zaujal „Žij tak, aby ses každé ráno nebál podívat do zrcadla.“

Další zastávkou byl Můstek, kde se kříží významné pražské ulice. Ulice Na Příkopě prochází místy bývalého staroměstského hradebního příkopu. Dále je zde ulice 28. října, která je pojmenována na počest vzniku republiky v roce 1918. Další dvě ulice jsou Václavské náměstí a Na Můstku.

Naše kroky pak směřovaly ke Stavovskému divadlu, kde v roce 1787 dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart operu s názvem Don Giovanni, které se Pražanům líbila. Hned vedle Stavovského divadla je Karlova Univerzita. Je to jedna z nejstarších univerzit v Evropě, kterou v roce 1348 založil Karel IV. Nejstarší budovy jsou v gotickém stylu, jehož typickým znakem je štíhlost, lomený oblouk a vysoká okna.

Na naší procházce jsme nemohli vynechat Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Orloj. Uprostřed náměstí se nachází Husův pomník. Nejzajímavější věc na Husově pomníku jsou nápisy, které zní: „Milujte se, pravdy každému přejte. Věřím, že vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český. Ktož jsú boží bojovníci. Živ buď národe posvěcený v Bohu neumírej.“ Po nádherném Husově pomníku jsme se vydali k domu U Kamenného zvonu, kde se pravděpodobně narodil Karel IV. Je považován za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze. Zvon, který je zaražený do fasády, jsme si vyfotili. Hned vedle se nachází Týnský chrám.

Naše kroky pokračovaly na Mariánské náměstí, kde jsme si dali malou svačinku a přitom jsme obdivovali hlavní budovu pražského magistrátu, budovu Městské knihovny, kašnu Terezku a Klementinum.

Po krátké přestávce jsme pokračovali směrem ke Karlovu mostu. Před Karlovým mostem je staroměstská mostecká věž, kterou chránila středověká „magická past v podobě palindromu: SIGNATE SIGNATE, MERE ME TANGIS ET ANGIS. V překladu znamená: „Pamatuj, pamatuj, dotkneš-li se mě, zahyneš.“ Touto věží jsme prošli na Karlův most. V roce 1357, 9. 7. v 5 hodin 31 minut byl položen jeho základní kámen a ani tento čas nebyl vybrán náhodně, ale na ochranu mostu.

SIGNATE SIGNATE MERE ME TANGIS ET ANGIS ǁ SIGNA TE SIGNAT EM EREM ETANGIS ETANGIS
Palindrom je slovo nebo věta, kterou lze číst stejně zepředu i pozpátku.

1 3 5 7 9 7 5 3 1
1357 = rok 9 = den 7 = měsíc 5 = hodina 31 = minuty
Řada prvočísel od 1 do 9 a zpět

V Mostecké ulici jsme narazili na Mc Donald‘s a protože máme hodnou paní učitelku, zašli jsme tam na oběd. Pak jsme pokračovali na Malostranské náměstí, k baroknímu kostelu sv. Mikuláše, v jehož věži bývala pozorovatelna Státní bezpečnosti s krycím názvem Kajka. Odtud jsme pokračovali k nejužší uličce v Praze. Je tak úzká, že silnější lidé mají problémy se do ní vejít. Na obou stranách je semafor, aby se v uličce lidé nepotkali.

Náš výlet jsme zakončili ve Valdštejnské zahradě, ve které se nachází Valdštejnský palác – sídlo Senátu. V zahradě je jezírko s koi kapry a bludiště, kde volně chodí pávi. V zahradách jsme zhlédli výstavu Václava Havla: Moc bezmocných.

Cestu jsme zakončili jízdou tramvají do Kobylis a pak zpět k rannímu startu u Alberta. Výlet se velmi vydařil, a to včetně zajímavých úkolů a fotografií z notýsku, který pro nás paní učitelka vytvořila. Procházka se nám líbila a rádi si ji zopakujeme třeba i s rodinou nebo kamarády, kteří Prahu neznají.

Adéla T., Jessica K. a Tamara K., 7. A