Kulturně-dějepisné okénko

6.A objevovala hieroglyfy a Tutanchamonovu hrobku

S žáky třídy 6.A jsme se v prosinci zúčastnili výstavy, kterou pořádal Český egyptologický ústav v prostorách Karolina. Výstava byla věnována výročí rozluštění egyptského písma zvané hieroglyfy, o které se roku 1822 zasadil Jean-François Champollion, a objevu hrobky faraona Tutanchamona, kterou roku 1922 objevil Howard Carter.

Žáci si nejdříve výstavu prošli s dr. Katarínou Arias Kytnarovou, od které poté obdrželi pracovní listy, jež si vyplnili.

6.B objevovala hieroglyfy a Tutanchamonovu hrobku

S žáky třídy 6.B jsme se v listopadu zúčastnili výstavy, kterou pořádal Český egyptologický ústav v prostorách Karolina. Výstava byla věnována výročí rozluštění egyptského písma zvané hieroglyfy, o které se roku 1822 zasadil Jean-François Champollion, a objevu hrobky faraona Tutanchamona, kterou roku 1922 objevil Howard Carter.

Žáci si nejdříve výstavu prošli s dr. Veronikou Dulíkovou, od které poté obdrželi pracovní listy, jež si vyplnili.

6.A v pravěku

Na konci listopadu jsme se žáky 6.A navštívili výstavu Pravěk, k tabuli!, kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum. Žáci si nejdříve poslechli výklad od paní lektorky a poté se pustili do vyplňování zábavných pracovních listů.

Žáci se nedozvěděli informace pouze o pravěku jako takovém, ale hlavně o předním popularizátorovi tohoto období u nás – Eduardu Štorchovi. Při vyplňování pracovních listů si mohli vyzkoušet rozdělávání ohně pomocí tření nebo třeba výrobu mouky dle dobového způsobu.


6.A slyšela ozvěny antiky

Znalost antické řecké kultury je základním pilířem každého vzdělaného člověka, a proto jsme v květnu se třídou 6.A v rámci výuky dějepisu vyrazili na lektorovaný program Ozvěny Antiky, který ve Schwarzenberském paláci pořádá Národní galerie. Žáci zde zužitkovali své poznatky z četby Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, když pozorovali renesanční a barokní recepci motivů antických bájí.

Šesťáci si zde zopakovali známé báje o Perseovi a Orfeovi i méně známou o Faethonovi. Na přetřes přišel samozřejmě i Herakles a další hrdinové těchto vzrušujících příběhů.

Na závěr byla pro děti připravena aktivita, při které vytvářely stíny bytostí přebývajících v podsvětí.

Navštívil nás filmový kritik

Poslední dubnový pátek nás navštívil filmový kritik a publicista Martin Svoboda, který si pro žáky sedmých tříd připravil povídání o tom, jak hodnotit film a čeho si při tom všímat. Doufáme, že se odteď budou dětina filmy dívat jiným pohledem a začnou si třeba všímat věcí, které dříve opomíjely.

Se 7.B v Národním divadle

Když se hovoří o kultuře, mnoho lidí jako první napadne divadlo, a proto jsme se třídou 7.B v rámci výuky Výchovy k občanství vyrazili na exkurzi do Zlaté kapličky, kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o této významné pražské scéně. Pan průvodce nás provedl od základních kamenů až na samotnou střechu divadla, odkud jsme se pokochali nezapomenutelným výhledem na Prahu.

Se 7.A ve Stavovském divadle

Když se hovoří o kultuře, mnoho lidí jako první napadne divadlo, a proto jsme se třídou 7.A v rámci výuky Výchovy k občanství vyrazili na exkurzi do Stavovského divadla, kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o této výborné pražské scéně. Neméně zajímavá byla i prohlídka interiéru budovy, která byla součástí exkurze.

Se 7.B po stopách Lucemburků

V březnu jsme se třídou 7.B v rámci výuky dějepisu vyrazili po pražských stavbách, které jsou spojeny s obdobím Lucemburků. Nemohli jsme proto minout Staroměstskou radnici, dům U Kamenného zvonu a Karolinum. Rovněž jsme se zastavili na Havelském náměstí, kde v kostelu sv. Havla kázal např. Jan Nepomucký.
Poté jsme vyrazili do budovy U Zlatého prstenu, kde nám paní lektorka osvětlila územní vývoj pražských měst za doby Karla IV. Rovněž jsme měli možnost proniknout do mentality středověkého člověka, který se vydal na pouť ke svatým ostatkům na Karlovo náměstí.
Z časových důvodů jsme nestihli spatřit Betlémskou kapli ani Novoměstskou radnici, tak snad se nám to poštěstí příště!

Vycházka s posledními mohykány ze tříd 6.A a 6.C

Lednový měsíc byl nabitý mimoškolními akcemi. Tentokrát jsme se žáky 6.A a 6.C, kteří nemuseli zůstat doma kvůli covidu-19, vyrazili na procházku po Praze.
Naše vycházka započala u Karlova mostu, kde naši pozornost nejvíce zaujali prolétávající rackové a sem tam objevivší se kavky. Se třídou byl bohužel pouze učitel dějepisu a děti se proto nemohly dozvědět nic nového o těchto fascinujících zvířatech.
Cestou jsme míjeli sochu Karla IV., Klementinum a u budovy Rudolfina jsme využili mobilních telefonů, abychom se seznámili s pomníkem Josifa Stalina, který stál na Letné přímo naproti této krásné novorenesanční budově.
Naše procházka pokračovala od Staronové synagogy (kde je podle pověsti uložen legendární Golem) přes Staroměstské náměstí (kde jsme shlédli odbíjení Orloje) k Betlémské kapli, kde jsme si dali krátkou přestávku na svačinku.
Po zahnání hladu jsme neohroženě vyrazili kolem otočné hlavy Franze Kafky přes Karlovo náměstí k Faustovu domu, kde jsme naši vycházku ukončili a tramvají se vrátili zpátky na Kobylisy.

Šesté třídy slyšely ozvěny antiky

Znalost antické řecké kultury je základním pilířem každého vzdělaného člověka, a proto jsme se třídami 6.B a 6.C v rámci výuky dějepisu v lednu vyrazili na lektorovaný program Ozvěny antiky, který ve Schwarzenberském paláci pořádá Národní galerie. Žáci zde zužitkovali své poznatky z četby Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, když pozorovali renesanční a barokní recepci motivů antických bájí.
Šesťáci si zde zopakovali známé báje o Perseovi a Orfeovi i méně známou o Faethonovi. Na přetřes přišel samozřejmě i Herakles a další hrdinové těchto vzrušujících příběhů.
Na závěr byla pro děti připravena aktivita, při které vytvářely stíny bytostí přebývajících v podsvětí.
Třída 6.A se této akce zatím nezúčastnila, poněvadž jí to překazil covid-19. V nejbližší době však bude sjednána náprava.

Exkurze v Anežském klášteře – 7.B

Výuka dějepisu bez exkurzí je jako neděle bez seriálu, a proto jsme v lednu se třídou 7.B vyrazili v rámci výuky do Anežského kláštera, kde jsme se při lektorovaném programu dozvěděli zajímavosti ze života této významné české světice. Zároveň jsme na vlastní oči spatřili gotickou architekturu a zopakovali některá fakta o době posledních Přemyslovců.

Žáci si nejdříve za doprovodu a výkladu lektora prošli celý Anežský klášter a poté v chodbách této gotické budovy plnili připravené úkoly. Při plnění těchto úkolů neprojevili pouze znalost faktů a svou bystrost, ale i soutěživého ducha a zápal pro věc.

Výlet Prahou za památkami – 7.A

V pátek 8. října 2021 se naše třída 7. A sešla v 8 hodin u zastávky autobusu 200, abychom vyrazili prozkoumat známá místa v Praze. Autobusem jsme dojeli na Kobylisy. Na Kobylisích jsme přestoupili do metra a jeli jsme na Muzeum.

Všichni jsme vystoupili z vozu, jeli po eskalátorech, odbočili doprava, vyšlápli schody a náhle se objevili na Václavském náměstí u sochy svatého Václava na koni. Tam začala naše procházka Prahou. Paní učitelka nám rozdala notýsky otázkami a úkoly.

Druhá zastávka byl pomník Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil na protest proti tehdejšímu komunistickému režimu. Bohužel Jan Palach na následky popálenin 19. ledna 1969 zemřel. Kousek od pomníku jsou lavičky s různými citáty, nejvíce nás zaujal „Žij tak, aby ses každé ráno nebál podívat do zrcadla.“

Další zastávkou byl Můstek, kde se kříží významné pražské ulice. Ulice Na Příkopě prochází místy bývalého staroměstského hradebního příkopu. Dále je zde ulice 28. října, která je pojmenována na počest vzniku republiky v roce 1918. Další dvě ulice jsou Václavské náměstí a Na Můstku.

Naše kroky pak směřovaly ke Stavovskému divadlu, kde v roce 1787 dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart operu s názvem Don Giovanni, které se Pražanům líbila. Hned vedle Stavovského divadla je Karlova Univerzita. Je to jedna z nejstarších univerzit v Evropě, kterou v roce 1348 založil Karel IV. Nejstarší budovy jsou v gotickém stylu, jehož typickým znakem je štíhlost, lomený oblouk a vysoká okna.

Na naší procházce jsme nemohli vynechat Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Orloj. Uprostřed náměstí se nachází Husův pomník. Nejzajímavější věc na Husově pomníku jsou nápisy, které zní: „Milujte se, pravdy každému přejte. Věřím, že vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český. Ktož jsú boží bojovníci. Živ buď národe posvěcený v Bohu neumírej.“ Po nádherném Husově pomníku jsme se vydali k domu U Kamenného zvonu, kde se pravděpodobně narodil Karel IV. Je považován za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze. Zvon, který je zaražený do fasády, jsme si vyfotili. Hned vedle se nachází Týnský chrám.

Naše kroky pokračovaly na Mariánské náměstí, kde jsme si dali malou svačinku a přitom jsme obdivovali hlavní budovu pražského magistrátu, budovu Městské knihovny, kašnu Terezku a Klementinum.

Po krátké přestávce jsme pokračovali směrem ke Karlovu mostu. Před Karlovým mostem je staroměstská mostecká věž, kterou chránila středověká „magická past v podobě palindromu: SIGNATE SIGNATE, MERE ME TANGIS ET ANGIS. V překladu znamená: „Pamatuj, pamatuj, dotkneš-li se mě, zahyneš.“ Touto věží jsme prošli na Karlův most. V roce 1357, 9. 7. v 5 hodin 31 minut byl položen jeho základní kámen a ani tento čas nebyl vybrán náhodně, ale na ochranu mostu.

SIGNATE SIGNATE MERE ME TANGIS ET ANGIS ǁ SIGNA TE SIGNAT EM EREM ETANGIS ETANGIS
Palindrom je slovo nebo věta, kterou lze číst stejně zepředu i pozpátku.

1 3 5 7 9 7 5 3 1
1357 = rok 9 = den 7 = měsíc 5 = hodina 31 = minuty
Řada prvočísel od 1 do 9 a zpět

V Mostecké ulici jsme narazili na Mc Donald‘s a protože máme hodnou paní učitelku, zašli jsme tam na oběd. Pak jsme pokračovali na Malostranské náměstí, k baroknímu kostelu sv. Mikuláše, v jehož věži bývala pozorovatelna Státní bezpečnosti s krycím názvem Kajka. Odtud jsme pokračovali k nejužší uličce v Praze. Je tak úzká, že silnější lidé mají problémy se do ní vejít. Na obou stranách je semafor, aby se v uličce lidé nepotkali.

Náš výlet jsme zakončili ve Valdštejnské zahradě, ve které se nachází Valdštejnský palác – sídlo Senátu. V zahradě je jezírko s koi kapry a bludiště, kde volně chodí pávi. V zahradách jsme zhlédli výstavu Václava Havla: Moc bezmocných.

Cestu jsme zakončili jízdou tramvají do Kobylis a pak zpět k rannímu startu u Alberta. Výlet se velmi vydařil, a to včetně zajímavých úkolů a fotografií z notýsku, který pro nás paní učitelka vytvořila. Procházka se nám líbila a rádi si ji zopakujeme třeba i s rodinou nebo kamarády, kteří Prahu neznají.

Adéla Teiralová, Jessica Kopecky a Tamara Karasová, 7. A