Přírodovědná laboratoř

Chystáme v příštím školním roce

Meteostanice, ptačí krmítko a pítko

V atriu naší školy probíhá i v letošním roce měření a sběr dat. Žáci 1. a 2. stupně se střídají a měří ve skupince meteorologická a ornitologická data. Ta zapisují do tabulky. Nejen, že se žáci věnují dlouhodobému projektu, ale trénují dovednosti užitečné do života. Sesbíraná data pak zpracují elektronicky, čím pilují digitální kompetence. Oproti loňskému roku, kdy jsme se zaměřili na měření teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a množství srážek, přibyly letos ještě 2 aktivity. Žáci sledují pohyb ptáčků na krmítku, doplňují zobání a vodu do ptačího pítka. Z čeho máme velkou radost, je skutečnost, že spolupráce dětí ve věkově smíšené skupince je pro nejen užitečná, ale i zábavná a trénuje zodpovědnost za společnou aktivitu. Děkujeme všem žákům a učitelům za podporu a nadšení.

Za EKOtým Šárka a Zuzka

 

Ukliďme Bohnice

Hezký den všem!

Minulý týden ve čtvrtek a v pátek se děti naší školy se svými učiteli a asistenty vydaly vykonat dobrý skutek a uklidit svá území od odpadků. Záleží nám na tom, aby bylo prostředí, ve kterém žijeme a chodíme do školy v dobré kondici. A tak jsme vytvořili 9 pracovních skupin, v každé z nich třídy 1. a 2. stupně.

Na cestu dostala každá skupina pytle a pracovní rukavice od MČ P8, mapičku svého rajónu a zábavný pracovní list. Posbírali jsme společně mnoho pytlů starého papíru, několik pytlů plastů, malý pytlík skla a velký pytel směsného odpadu.

V MŠ jsme se zapotili při hrabání listí na zahradě a odnesli ho panu školníkovi do sběrného dvorku. Bylo to přes 10 pytlů listí. Počasí nám přálo, nálada v týmech byla pozitivní, a tak prohlašujeme naši akci za úspěšně zvládnutou! Zkrátka, stáváme se pomalu ale jistě profíky!👍

Děkujeme všem za pomoc, je to společná práce pro dobrou věc, protože příroda je kámoška! Přidáte se příště k nám?

Za EKOtým Šárka a Zuzka

2022/2023

Cesta z makrosvěta do mikrosvěta

Na počátek října roku 2023 připravujeme společně s RNDr. Evou Peckovou, PhD. z GLÚ AV ČR,v.v.i. projekt, který bude zaměřen na rozšíření vědomostí o mikroskopování mezi žáky základních škol, probuzení jejich zvědavosti a touhy po poznání. Mnohým z nich může také ukázat směr jejich budoucího povolání. Žáci budou mít možnost nahlédnout na jinak oku skryté detaily okolního světa a mikroskop jim bude představen jako důležitý nástroj pro pozorování přírody.
Při tomto projektu budou totiž využity preparáty známé z běžného života. Žákům bude ukázáno, že tyto předměty (např. peří ptáků, křídla motýlů, různé části rostlin, plísně, struktura hornin) mají i svoji mikropodobu a že vše, co je oku skryto a často opomíjeno, má svoji důležitou funkci.

Do projektu budou také zapojeni žáci vyšších ročníků, a to do výuky jejich mladších spolužáků; tento projekt se nám jeví jako ideální pro toto propojování mezitřídních vztahů, celkové zlepšení klimatu ve škole a další rozvoj kompetencí žáků ve vyšších ročnících školy.

 

Den Země

Hezký jarní den všem! V sobotu 22. dubna slavil svět Den Země. A protože je planeta Země i naším domovem a příroda velkým tématem, rozhodli jsme se letos pojmout tuto oslavu netradičně.

Každá třída naší školy vymyslela, jak konkrétně může být naší Zemi užitečná, jak by mohla pomoci a přispět například k zlepšení podmínek života na Zemi nebo ochraně přírody. A tak se tento týden konají realizace nápadů jednotlivých tříd 1.-2. stupně. Chválíme a oceňujeme všechny nápady a aktivity, např.: Zpěv písně Z. Svěráka a J. Uhlíře „Chválím Tě, Země má“, tvoření doupátek pro zvířátka v lese, procházka jarní stezkou, vědomé třídění odpadu ve třídě, sepsání „Slibu Zemi“, časová schránka na tajném místě s odkazem Zemi, pomoc s úklidem pozemku MŠ, ZŠ a jejího okolí, kresby veselé Zeměkoule, volba jít pěšky na Dopravní hřiště místo použití autobusu.

Díky všem třídám a všem užitečným nápadům!

Za EKOtým Šárka

 

Biologická olympiáda – YPEF

Úspěšní řešitelé BIO a přátelé přírody se ve čtvrtek 20. dubna zúčastnili mezinárodního environmentálního projektu YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) na České zemědělské univerzitě. Kromě zábavného soutěžení jsme si prohlédli univerzitní statek, kde chovají zajímavá hospodářská zvířata a dozvěděli nové informace o rostlinkách a zvířatech v lese.

Biologická olympiáda – školní kolo

Ve středu 1. února se konala na naší škole BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo. Mladí přírodovědci změřili své síly v teoretickém testu a v praktické části (poznávačka a laboratorní práce). Nejúspěšnější: Jirka Juřina, Ema Jeřábková, Michal Gregor z mladší kategorie D a Tamara Karasová, Karolína Potocká a Barbora Neubertová z kategorie C postupují do okresního kola. Držme jim palce!

Jarní klíčení aneb „Jarní strašidlo“

Hezký den všem čtenářům našeho webu, už se také těšíte na jaro, jako my? 🙂

Posílám tímto do světa zprávu, že ve třídách na 1. stupni chystáme za pár týdnů ENVIROMENTÁLNÍ dílny „Jarní klíčení“. Paní učitelky rodičům jistě napíší, co budou malí pěstitelé a zahradníci potřebovat. Pro inspiraci přikládám krásný pracovní list, který nám poslalo nakladatelství ALTER.

Pokud by někdo z vás, dospělých, toužil udělat dobrou věc, může například darovat naší škole zeminu, pěstitelský substrát, semínka zeleniny i květin, malé květináče, atp. (krtky nebereme, leda ochočené).

Těšíme se, držte palce, ať nám semínka vyklíčí!

Pracovní list (PDF)

za EKOtým Šárka Dlohožková

Meteostanice v atriu školy

Ahoj všichni!

Od 13. února jsme na naší škole rozjeli zábavný užitečný dlouhodobý ENVIRO projekt, ve kterém spolupracují děti 1. a 2. stupně. Každý den měří a zaznamenávají do připravené tabulky data, která se týkají teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, množství srážek a aktuální stav počasí. Data pak děti zpracují elektronicky v některých předmětech.
Měření se odehrává v atriu školy, kde jsme v jednom z altánů vybudovali METEOROLOGICKOU STANICI, o kterou se stará žába ROSNI. Má tam sklenici, žebříček, plavací kruh, destičku, deštník, sluneční brýle odměrnou kádinku i vlhkoměr. Rosni píše vzkazy, dává úkoly a do konce školního roku chystá i přednášku opravdového meteorologa či moderátora zpráviček o počasí.

Počasí, srážkám, dětem a rosničkám třikrát sláva!

Za EKOtým Šárka a Zuzka

 

Ptačí hodinka

Mladí ornitologové z naší školy se zapojili do 5. ročníku sčítání ptáků na krmítkách. Na projet se začali připravovat na začátku zimy, kdy si připravili krmítko a pravidelně ptáčkům něco dobrého (zrní) nasypali. Mezi 6. a 8. lednem věnovali „PTAČÍ HODINKU“ pozorování ptáčků, které jim na krmítko přilétli a zapisovali do speciálního pracovního listu počet a druhy ptáků.

Výsledky pozorování každý odeslal do České společnosti ornitologické a pomohl tak dlouhodobému sledování zimování ptáků v Čechách a mapování výskytu jednotlivých druhů.

EKO soutěž

Jakub K. , Dominik B., Jan Z. a Markéta L. (všichni 6.B), Jakub K. (7.A) a Bětka L. (8.A) se zapojili do EKO projektu „CIRKULUJEME“, který měl pomoci k recyklace nápojových plechovek a PET láhví. Napsali povídku, básničku nebo natočili vtipné video k tomuto tématu a za odměnu dostali děkovný dopis s diplomem.

Třídění má smysl

Během podzimu se podařilo naší škole získat do všech učeben nádoby na tříděný odpad. Máme velkou radost, že mají nyní všechny děti napříč školou možnost aktivně a uvědoměle pomáhat přírodě tříděním plastů, papíru a samozřejmě směsného odpadu.

Deváťáci pomohli s paní učitelkou VV na 2. stupni upravit rozměry papírových nádob do tříd, kde to bylo zapotřebí. Tyto nádoby si mohou děti vyzdobit či popsat dle vlastní fantazie. A hlavně je ve spolupráci s paní uklízečkami používat. Velkou pochvalu a díky mají všechny třídy, kde již nádoby dětem slouží delší dobu a kde třídění funguje se samozřejmostí.

Děkujeme vedení školy za zajištění těchto užitečných nádob a podporu této akce.

Za ENVIRO ZŠ, Zuzka H. a Šárka D.

Lesní stezka

V posledním listopadovém týdnu čekala v lese za školou na děti 1. stupně LESNÍ STEZKA. Dvanáct kontrol hlídali stromoví skřítci, kteří vyprávěli o každém druhu stromu nebo keře zajímavé informace. Zároveň dali dětem dle věku kvízové otázky zaměřené právě na stromy a jejich plody nebo listy, kůru, kořeny, atp.

Děti si do pracovních listů zapisovaly odpovědi, které pak zhodnotily se svojí paní učitelkou. Přestože nám na první pohled počasí nepřálo, užili jsme si konec podzimu jak to nejlépe šlo a rozloučili jsme se s podzimním lesem a jeho obyvateli.

V zimě se zase setkáme u poznávačky „Stopy zvířat“ a koukneme se zblízka do zimovištních doupat.

Za 1. stupeň ENVIRO, Šárka

Ukliďme svět – ukliďme Bohnice

Hezký den všem nadšencům přírody, rodičům, přátelům školy!

V minulém týdnu se naše škola aktivně zapojila do úklidové akce „UKLIĎME SVĚT-UKLIĎME BOHNICE“. Pro tuto aktivitu jsme se rozhodli v rámci konání celosvětového DNE ÚKLIDU (17. 9.) pod záštitou ČS ochránců přírody ČR.

Po dva dny 21.-22. 9. se 9 týmů tvořených  žáky a učiteli z 1. a 2. stupně školy vydávaly do terénu, aby přírodě pomohly zbavit se nežádoucího odpadu. Každá skupina pracovala na svém území zakresleném v mapě a byla vybavena nejen dobrou náladou, úsměvem, svačinou a dostatkem pití, ale také pracovními rukavicemi a odpadkovými pytli, které škola pro svůj projekt získala darem.

A jak už to u nás chodí, snažili jsme se všem účastníkům akce práci zpříjemnit. Do skupiny děti dostaly k vyplnění zábavný pracovní list s několika úkoly k řešení, tvoření.

Součástí soutěže bylo také zdokumentovat průběh úklidového dopoledne. Nasbírat co nejvíce odpadu, najít nějakou kuriózní odpadkovou raritu, roztřídit odpad do pytlů k další recyklaci nebo vymyslet legrační název svého týmu.

Děkujeme tímto ještě jednou všem dětem i pedagogům za společně odvedenou práci, dobrý skutek pro přírodu. A přírodě za krásné počasí po oba dny. Každý bude po zásluze odměněn.

Barevný podzim bez zbytečného odpadu přejeme všem!!!

Za EKOtým Dolákovky – Zuzana Hnyková a Šárka Dlohožková 🙂

2021/2022

EKO tvoření 4

Ahoj děti,

děkuji všem za krásnou účast v kurzu EKO tvoření. Aktivity probíhaly ve 2. pololetí online a musím napsat, že všechny práce, pokusy a tvoření se povedly skvěle, posílaly jste krásné fotky, příspěvky a vzkazy.

Ráda bych poděkovala také vašim rodičům, kteří mohli pomáhat a posílat. Věřím, že vám aktivity v kurzu EKO tvoření udělaly radost, inspirovaly vás a provázely vás hlavně v nelehkém období, kdy jsme nemohli chodit do školy.

Jste všichni skvělí a ve vašich obrázcích a příspěvcích to bylo znát.

Přeji vám, rodičům i dětem, za nás všechny učitele, abyste si užili krásné sluníčkové prázdniny, odpočinuli si a pozdravovali zázraky přírody všude, kam se podíváte.

Se slunečnou oblohou Šárka Dlohožková

EKO tvoření 3

Ahoj přírodovědci a výtvarníci

S velkým nadšením jste se opět pustili do úkolů. Za všechny fotky a příspěvky děkuji, mám z nich radost. Velkou pochvalu posílám všem dětem, které mi posílají vlastní nápady a postřehy z procházek naší krajinou.

V dubnu probíhá např. „JARNÍ DETEKTIVKA“ – aktivní pozorování jarní přírody, poznávání rostlin a živočichů, jevů v přírodě (zaznamenávání do pracovního listu s barevnými obrázky).

Další aktivitou k příležitosti Dne Země jsou: „STRAŠIDLÁCI ODPAĎÁCI“, což je výtvarná aktivita motivovaná zužitkováním plastových nebo jiných materiálů a jejich následnému užití. Děti mají velkou fantazii, vyrábí různé příšerky, vynálezy a dokonce i oblečení pro panenky jako módní návrháři.

V dubnu prozkoumáváme jarní přírodu jako detektivové a pečlivě třídíme odpady a někteří z nich umí dále něco pěkného nebo užitečného vyrobit (recyklovat).

Všem máváme a těšíme se na všechny výtvory a zpětné vazby. Jsme rádi, že vás aktivity baví.

Ukázka JARNÍ DETEKTIVKY (PDF)

Šárka Dlohožková

2020/2021

EKO tvoření 2

Hezký den všem přátelům přírody!

V březnu děti pracovaly na 2 dobrovolných úkolech a jsem moc ráda, že opět v hojném počtu a ještě k tomu s takovými krásnými výsledky.

Prvním úkolem bylo vytvoření malé domácí METEOROLOGICKÉ STANICE a celý měsíc zapisovat do pracovního listu údaje o teplotě vzduchu a počasí. Pozorovat změny v přírodě v měsíci, kdy se probouzí příroda. V období kolem jarní rovnodennosti.

Jako druhý úkol bylo vyhlášeno JARNÍ KLÍČENÍ aneb malý zahradník. Děti se pokoušely vyklíčit nebo zasadit nějaké semínko, předpěstovat malé rostlinky, které pak mohou vysadit třeba do truhlíku nebo přímo na záhonek zahrádky.

Jsem nadšená z vašich zahradnických pokusů a nádherně zdokumentované práce, ze které je znát radost a pohoda. Všem zúčastněným dětem 1. stupně moc děkuji, mávám a už vymýšlím krásné diplomy za úžasnou práci.

Krásné jarní dny všem.

Šárka Dlohožková

EKO tvoření

Hezký den, rodiče, děti a přátelé školy. Aby pozornost dětí nesměřovala jen do monitorů počítačů, ale také na přírodu, tvoření, vnímání v praxi, relaxaci, fungují na 1.stupni naší školy i v době omezení aktivity v zábavném balíčku nazvaném EKO tvoření.

Co je cílem? Přitáhnout pozornost dětí k přírodě, zdůraznit důležitost vztahu k ní, kriticky myslet, objevovat, tvořit, pečovat, zkoumat a hledat, hýbat se i relaxovat. Každý si může najít to své.

Tato dobrovolná záležitost vychází z plánu enviromentální výchovy, který je součástí vzdělávání dětí nejen na naší škole. Náš plán je pro dobu distanční výuky ušitý přímo na míru. Aktuálně je do EKO tvoření zapojeno 104 dětí, které tímto zdravím a mávám jim.

Jak EKO tvoření funguje? Každý měsíc jsou dětem v kurzu EKO tvoření v Google Učebně zadány dva zajímavé úkoly, podněty vhodné pro daný měsíc, roční období. Žák si úkol přečte, může shlédnout i veselé motivační video, prohlédnout obrázky. Pokud ho úkol zaujme, pracuje na něm a do uzávěrky pošle výsledek (fotografii, obrázek, básničku, vlastní zhodnocení) ke zpětné vazbě.

Ukázky tvoření:

Krásný den všem Šárka Dlohožková