Modernizace učeben II.

Na začátku školního roku 2018/19 jsme slavnostně otevřeli novou učebnu matematiky. Učebna byla kompletně zrekonstruována. Kromě stavebních prací, bylo v rámci projektu pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku. Samozřejmostí je počítač a interaktivní panel.

Tato modernizace proběhla v rámci „II. etapy modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Dolákova 1“ a je spolufinancována Evropskou unií. Věříme, že nová učebna podpoří rozvoj klíčových kompetencí našich žáků a pomůže jim v jejich vzdělávání.