Žákovský parlament

Žákovský parlament sdružuje žáky 4. až 9. ročníků, kteří mají zájem o dění ve škole i mimo ni. Náplní schůzek je plánování a organizace akcí a projektů celoškolního charakteru, případně spolupráce s dalšími institucemi v okolí školy. Parlament si klade za cíl podporovat skrze své členy komunikaci napříč školou, podporovat spolupráci a pozitivní klima. Žáky vede k angažovanosti, odpovědnosti a prosociálnímu chování, rozvíjí komunikativní, argumentační a organizační schopnosti. V oblasti klíčových kompetencí rozvíjí především kompetenci občanskou, komunikativní, sociální, personální a též kompetence k řešení problémů. Schůzky se konají jednou za 14 dní, případně dle potřeby konkrétního projektu.

Těšíme se na

Pracujeme na

Spolupráce s MŠ
Pomáháme útulkům

Spolupráce s MŠ

Na středu 13. března vymysleli a spoluzorganizovali žáci našeho žákovského parlamentu tvořivou dílničku pro děti z naší mateřské školky s velikonoční tematikou.

Parlamenťáci zapojení do projektu spolupráce s MŠ si pro děti přichystali několik výtvarných aktivit. Do projektového dne byly zapojeny všechny třídy naší mateřské školky, takže i aktivity byly vymyšlené s ohledem na věk dětí.

Vyzkoušet si děti mohly výrobu zápichů do květináčů, barvení vajíček z naši školní 3D tiskárny, tečkování obrázků s důrazem na procvičení jemné motoriky a také si mohly vytvořit obrázek s velikonočním motivem pomocí obtisku vlastní ruky. A nezůstalo jen u výtvarných aktivit. V některých třídách vymysleli parlamenťáci spontánně také pohybové aktivity a hry.

Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu, parlamenťáci byli velice empatičtí a nápomocní při všech tvořivých aktivitách. Velký dík patří také vedení a paní učitelkám z MŠ, které nám daly volnou ruku pro všechny naše nápady. Z celého dopoledne stráveného ve školce máme krásný zážitek a těšíme se na další setkání s našimi nejmenšími!

Zažili jsme

Halloween
Kolíčkový den
Demokratické učení

Schůze ŽP