Školní psycholog

Školní psycholožka:   Mgr. Barbora Licková
Kontakt: barbora.lickova@dolakova.cz

 

Konzultační hodiny: Pondělí: dohodou, Čtvrtek: 8:00 – 14:00

 

Činnost školního psychologa

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba Pedagogicko–psychologické poradny pro Prahu 7 a 8
PhDr. Martina Urbancová 286 585 191
poradna8@ppppraha7a8.cz
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8

Odkazy