Post Bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných.

(zdroj: https://www.postbellum.cz/)

2022 – Příběhy naších sousedů

Dne 11. dubna proběhlo slavnostní vystoupení finálních prezentací v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“ Prahy 8 v KD Krakov. Se svými projekty zde vystoupilo celkem 11 žákovských týmů z Prahy 8, aby zde odprezentovali výsledky své několikaměsíční práce.

Do letošního projektu se za naši školu zapojili žáci z 8.A, kteří zpracovali osudy pamětnice Kateřiny Dejmalové. Na výsledek jejich práce se můžete podívat zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-8/praha-8-2021-2022/dejmalova-katerina/

2021 – Příběhy našich sousedů

I letos jsme se zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů. Tým žáků z 8.B zpracoval životní osudy pamětníka Iva Klempíře, který byl členem protikomunistického odboje.

Žáci měli za úkol pamětníka vyzpovídat, sepsat jeho životopis a nahrát rozhlasovou reportáž. I přes to, že se museli se všemi úkoly poprat distančně, zvládli to skvěle. Na jejich výsledek, na který mohou být náležitě hrdí, se můžete podívat zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-8/praha-8-2020-2021/klempir-ivo/

2019 – Příběhy našich sousedů

Dne 4. března proběhlo slavnostní vystoupení finálních prezencí v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“ Prahy 8 v Kulturním domě Krakov. Celý vzdělávací projekt vznikl díky podpoře společnosti Post Bellum. Celkem jedenáct žákovských týmů ze základních škol Prahy 8 zde prezentovalo výsledky své několikaměsíční práce.

Cílem projektu je zmapovat osudy pamětníků a vzpomínky prolnuté s pohnutými dějinami 20. století (2. světová válka, komunistický režim apod.) Žáci, kteří se do projektu zapojili, musí splnit několik úkolů – vyzpovídat pamětníka, sepsat jeho životopis, digitalizovat fotografie, nahrát rozhlasovou reportáž nebo natočit televizní reportáž. Posledním úkolem je vystoupit na pódiu a představit veřejnosti a odborné porotě výsledky své práce během krátkého vystoupení.

Do letošního projektu Příběhy našich sousedů se zapojily hned 2 týmy z naší školy. Tým žáků z 8.B zpracoval životní osudy pamětnice Marie Krycnerové, která zažila bombardování Prahy v roce 1945 a za své protikomunistické postoje čelila za minulého režimu mnohým nesnázím. Žákyně 9.A zmapovaly osudy tajně vysvěceného kněze Jana Kofroně. Žáci 8.B obsadili v tomto projektu krásné 2. místo. Všem zúčastněným týmům gratulujeme!

2017 – Návštěva Archivu bezpečnostních složek

Dne 12. října jsme se s žáky 8.A účastnili exkurze do Archivu bezpečnostních složek ve spolupráci s organizací Post Bellum. Žáci si během dne mohli prohlédnou zázemí archivu, nahlédnout do restaurátorské dílny i depozitáře. K dispozici byli žákům také vybrané archiválie, na nichž si mohli vyzkoušet vlastní badatelskou činnost, která rozšířila jejich povědomí o moderních československých dějinách a přiblížila jim problematiku spolupráce s StB.

2017 – Natáčení v Českém rozhlase

Dne 13. 9. jsme byly v Českém rozhlase natáčet mediální prezentaci našeho příběhu, a to v rámci projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková organizace Post Bellum. Ve studiu jsme musely nahrát naše repliky a sestříhat je, přidat hlas pamětnice a nakonec i hudbu. To vše nám trvalo přes dvě hodiny a z Českého rozhlasu jsme odcházely s dobrým pocitem hotové práce.

Chceme poděkovat paní Haně Hubkové (Post Bellum), panu střihači za rady ve studiu. Celou cestu projektem s námi podniká paní učitelka Marie Jará a moc jí za to děkujeme.

Adéla Kloudová a Natálie Žejdlová, 8.A