Bankovní účty školy

Číslo bankovního účtu ZŠ – 2580790/0300

Platba školní družiny

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, třídu žáka a slovo „družina“.

Variabilní symbol ŠD: VS 37941

Platba zájmového kroužku

Do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku.

Variabilní symbol: dle kroužku

Číslo bankovního účtu školní jídelny – 2600691/0300

Platba stravného

Variabilní symbol ŠJ: variabilní symbol strávníka