Bankovní účty školy

Číslo bankovního účtu ZŠ
2580790/0300
Platby školní družiny Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka a slovo „družina“.
Variabilní symbol ŠD VS 37941

 

Číslo bankovního účtu školní jídelny
2600691/0300
Variabilní symbol  variabilní symbol strávníka

 

Číslo bankovního účtu kroužků
2580790/0300
Platby kroužků Do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku.
Variabilní symbol dle kroužku