Zápis do ZŠ

Registrace žáků z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023 / РЕЄСТРАЦІЯ УЧНІВ З УКРАЇНИ НА 2022/2023

Registrace žáků z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023 dne 6. června 2022 od 14.00 do 17.00 h / РЕЄСТРАЦІЯ УЧНІВ З УКРАЇНИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 6 червня 2022 року, з 14.00 до 17.00 годин

Registrace / РЕЄСТРАЦІЯ (PDF)

Čestné prohlášení / УРОЧИСТА ДЕКЛАРАЦІЯ (PDF)

Kritéria k zápisu / КРИТЕРІЇ ЗАРАХУВАННЯ (PDF)

Spádové ulice ZŠ Dolákova / ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ZŠ Dolákova (PDF)

Spádové ulice PRAHA 8 / ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ PRAHA 8 (PDF)


Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ve středu 15. 6. 2022 se bude konat INFORMAČNÍ SCHŮZKA rodičů budoucích prvňáčků. Schůzka bude probíhat ve školní jídelně od 17.00 h.

Na informační schůzce budou přítomni: paní ředitelka, paní zástupkyně, paní učitelky budoucích 1. tříd, vedoucí školní družiny a  vedoucí školní jídelny.

Na této schůzce budete moci podat přihlášku do školní družiny a školní jídelny.


Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023


Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Tradiční „Okénko do výuky“ – prohlídka naší školy, proběhne v pátek 25. března 2022 v časovém rozmezí 8.00 – 10.00 h. U hlavního vchodu se Vás ujmou žáci 9. ročníku, kteří Vás provedou prostorami školy, nahlédnout můžete do tříd, školní družiny, tělocvičen, školní jídelny a dalších prostor. Těšíme se na Vás.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se koná ve středu 6. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin. Více informací naleznete níže v dokumentech ke stažení.


Jak správně psát

Rady od Centropenu, jak správně psát – https://www.jak-spravne-psat.cz/, je tam plno užitečných rad – online poradna zdarma (ohledně psaní)


Virtuální prohlídka školy

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1171/vtour/tour.html


Dokumenty ke stažení

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023 (PDF) – aktualizace 22. 2. 2022

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky (PDF)

Zápisní list (PDF)