Trenéři ve škole

Od školního roku 2022/2023 se naše škola zapojila do programu Trenéři ve škole, který je založen na propojení různých sportů a hodin tělesné výchovy. Projekt spočívá v tom, že do standardních hodin tělocviku 1. a 2. tříd dochází trenéři – specialisté a nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost v propojení s konkrétním sportem. Tím podporují pozitivní vztah dětí k pohybu a rozvíjí jejich mentální a fyzické zdraví. Trenéři netlačí děti do konkrétního sportu, jejich cílem je rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané.