Školní projekty

Naše škola pořádá a zapojuje se do celé řady zajímavých aktivit a projektů, které slouží ke zpestření výuky žáků, jejich zapojení do společenského života, nebo třeba k inovaci a modernizaci vybavení odborných učeben. O těchto hlavních se můžete dočíst právě zde:

Tematické projekty

2022/2023

Duševní zdraví v naší škole

Během října jsme se na naší škole věnovali duševnímu zdraví, proto jsme se 10. 10. 2022 připojili k tomuto mezinárodnímu dni. Žáci si se svými třídními učiteli zahráli hry, vyzkoušeli zajímavé aktivity a povídali si na různá témata jako například: Co pro nás znamená duševní zdraví? Jak se o své duševní zdraví staráme? Co dělat, abychom se cítili lépe? Jak znáte své emoce a pocity?

Kromě zmíněných třídnických hodin nás celý měsíc provází hra, do které se může zapojit každý – Bingo laskavosti. Námětem jsou v této aktivitě maličkosti, kterými můžeme zpříjemnit den sobě, ale i ostatním. V 8. a 9. ročníku proběhl navíc projektový den, který nesl téma – jak pracovat a vyrovnat se s chybou. Ukázali jsme si, že některé chyby mohou přinést i něco pozitivního, že bychom neměli na sobě a druhých hledat pouze chyby, a pokud se nějaké chyby dopustíme, měli bychom se umět s ní vypořádat, případně se za ní omluvit. Nakonec si žáci s paní psycholožkou nacvičili řadu relaxačních cvičení podporující zvládání stresu. Tento projekt připravil školní parlament ve spolupráci s paní psycholožkou Mannheimovou.

Ukliďme svět – ukliďme Bohnice

Hezký den všem nadšencům přírody, rodičům, přátelům školy!

V minulém týdnu se naše škola aktivně zapojila do úklidové akce „UKLIĎME SVĚT-UKLIĎME BOHNICE“. Pro tuto aktivitu jsme se rozhodli v rámci konání celosvětového DNE ÚKLIDU (17. 9.) pod záštitou ČS ochránců přírody ČR.

Po dva dny 21.-22. 9. se 9 týmů tvořených  žáky a učiteli z 1. a 2. stupně školy vydávaly do terénu, aby přírodě pomohly zbavit se nežádoucího odpadu. Každá skupina pracovala na svém území zakresleném v mapě a byla vybavena nejen dobrou náladou, úsměvem, svačinou a dostatkem pití, ale také pracovními rukavicemi a odpadkovými pytli, které škola pro svůj projekt získala darem.

A jak už to u nás chodí, snažili jsme se všem účastníkům akce práci zpříjemnit. Do skupiny děti dostaly k vyplnění zábavný pracovní list s několika úkoly k řešení, tvoření.

Součástí soutěže bylo také zdokumentovat průběh úklidového dopoledne. Nasbírat co nejvíce odpadu, najít nějakou kuriózní odpadkovou raritu, roztřídit odpad do pytlů k další recyklaci nebo vymyslet legrační název svého týmu.

Děkujeme tímto ještě jednou všem dětem i pedagogům za společně odvedenou práci, dobrý skutek pro přírodu. A přírodě za krásné počasí po oba dny.

Každý bude po zásluze odměněn.

Barevný podzim bez zbytečného odpadu přejeme všem!!!

Za EKOtým Dolákovky – Zuzana Hnyková a Šárka Dlohožková 🙂

2021/2022

Den Země – projektový den H2Ospodař

V úterý 26. 4. jsme oslavili Den Země projektovým dnem, který se věnoval vodě a důležitým tématům, která s touto kapalinou nezbytnou pro život, souvisí. Projekt proběhl ve spolupráci s týmem H2Ospodař, CCBC (nadační fond pro záchranu biodiverzity) a za finanční podpory společnosti ISTA ČR s.r.o., která se zabývá chytrými měřiči vody.

Žáci 2.stupně postupně navštívili čtyři stanoviště, kde se dozvěděli různé zajímavosti o vodě, co je to akvaponie a povedlo se navázat kontakt s chovatelkou mořských želv v Indonésii.

Projekt věnovaný výročí úmrtí Boženy Němcové

Letos uplynulo 160 let od smrti Boženy Němcové. Ve třídě 8. B jsme si ji proto připomněli společným projektem, který se zaměřil na život této spisovatelky, nejznámější díla a její dobové vyobrazení. Nezapomněli jsme ani na historické události v době jejího života a také na spojení Boženy Němcové s Prahou. Výstupem pak byly postery, kvízy a další aktivity, které si žáci připravili pro své spolužáky.

Vánoční projektové dny

V prosinci probíhaly ve škole vánoční projektové dny, při kterých tradičně vznikají výrobky na vánoční jarmark. Ten sice kvůli aktuální situaci probíhat nebude, žáci se ale přesto pustili do výzdoby tříd, tvorby výrobků pro rodiče nebo přáníček pro seniory. Čas také každá třída využila pro připomenutí vánočních tradic, návštěvy centra Prahy nebo kluziště na ZŠ Glowackého.

2020/2021

Hmyzí domečky

Třídy 6.A a 6.B v rámci přírodopisu a environmentální výchovy vyráběly úkryty pro hmyz – HMYZÍ DOMEČKY. Jeden je umístěn v areálu školy a dva jsou v mateřské školce, aby také mohli pozorovat život drobného hmyzu.

Dolákovka nesedí doma!

Po vánočních prázdninách a po lednovém odpočinku jsme si lámali hlavu, jak skloubit výuku předmětů, o které jsou žáci již delší dobu ochuzeni – výtvarné, hudební a tělesné výchovy. A povedlo se. Vznikl projekt – Dolákovka nesedí doma!

Jako cíl jsme si stanovili zapojit co nejvíce žáků do nějaké pohybové aktivity, např. procházka, běh, a spojit ji s kreativní činností.

EKO tvoření

Aby pozornost dětí nesměřovala jen do monitorů počítačů, ale také na přírodu, tvoření, vnímání v praxi, relaxaci, fungují na 1.stupni naší školy i v době omezení aktivity v zábavném balíčku nazvaném EKO tvoření.

Co je cílem? Přitáhnout pozornost dětí k přírodě, zdůraznit důležitost vztahu k ní, kriticky myslet, objevovat, tvořit, pečovat, zkoumat a hledat, hýbat se i relaxovat. Každý si může najít to své.

Tato dobrovolná záležitost vychází z plánu enviromentální výchovy, který je součástí vzdělávání dětí nejen na naší škole. Náš plán je pro dobu distanční výuky ušitý přímo na míru. Aktuálně je do EKO tvoření zapojeno 104 dětí.

Jak EKO tvoření funguje? Každý měsíc jsou dětem v kurzu EKO tvoření v Google Učebně zadány dva zajímavé úkoly, podněty vhodné pro daný měsíc, roční období. Žák si úkol přečte, může shlédnout i veselé motivační video, prohlédnout obrázky. Pokud ho úkol zaujme, pracuje na něm a do uzávěrky pošle výsledek (fotografii, obrázek, básničku, vlastní zhodnocení) ke zpětné vazbě.

Dny pro záchranu života

Před koncem kalendářního roku prošli všichni naši žáci vzdělávacím programem, který si klade za cíl posílit povědomí, rozšířit informovanost a motivovat žáky k poskytnutí první pomoci. V rámci tematických dnů se žáci interaktivní a zábavnou formou učili základům první pomoci. Naučili se, jak rozpoznat závažnost akutního stavu, prakticky si vyzkoušeli ošetřit rány, zlomeniny i krvácení. Zkusili si i neodkladnou resuscitaci na resuscitačních modelech, včetně simulované komunikace s dispečinkem záchranné služby.

Součástí celého programu byla prohlídka plně vybaveného sanitního vozu, kde si žáci vyzkoušeli přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají běžně při své práci.

2019/2020

Ježíškova vnoučata

Žáci 6.A se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V rámci předvánočních hodin vyrobili více než 90 vánočních přání. Obálky se vzkazy a drobnými dárečky jsme odevzdali do domova seniorů v Dřevčicích.

Děkuji dětem za ochotu, nasazení a práci, kterou odvedli. I malá radost jistě zpříjemnila babičkám a dědečkům z Dřevčického parku v této neutěšené době vánoční čas.

Mgr. Marie Mrkusová

2018/2019

Ponožkový den

Dne 21. 3. 2019 se školní parlament rozhodl uspořádat Ponožkový den. Hlavním motem bylo: „Dej si na každou nožku jinou ponožku“. Tato akce nebyla jen zábavou, ale měla hlavně podpořit Světový den Downova syndromu. Downův syndrom je celoživotní zdravotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. Chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, proto je organizace Down Syndrom International zvolila jako symbol akcí k tomuto dni. A tak jsme dorazili do školy v různobarevných ponožkách. Každá třída pořídila společnou originální fotku a podělila se o ní s ostatními.

2017/2018

100.let výročí republiky

U příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky jsme si vyprávěli o mnoha významných osobnostech, které se zapsaly do dějin tohoto období. Mezi takové osobnosti patřil herec, spisovatel a zakladatel Osvobozeného divadla Jan Werich. Rádi se smějeme jeho humoru ve filmech, obdivujeme ho, jako krále v pohádce Byl jednou jeden král a s radostí čteme krásnou knihu Fimfárum.

Byli jsme moc rádi, když jsme v polovině října dostali pozvání do domu, kde žil – do Werichovy vily. Už cesta k ní byla krásná. Prošli jsme Karlův most, kde se v záblesku slunce objevovaly nádherné památky nad chladnou řekou Vltavou. Sešli jsme na Kampu a tam už nás v parku vlídně vítal bílý dům.

Stejně milá byla i prohlídka rozlehlého domu, kterým nás provázela slečna Ruth. Z každého místečka byla patrná statná postava pana Wericha. Viděli jsme pracovní i soukromá zákoutí se spoustou fotografií, vzpomínek, věcí i obrázků.

Nejtajemnější byl sklep, kde nás čekal Golem. Po spuštění šému se nám na bílých zdech rozvinul příběh Golema. Všichni jsme celí ztichlí poslouchali tajemný příběh.

Po jeho skončení nás čekalo překvapení. V půdních prostorách domu jsme mohli z hlíny vyrobit svého Golema.

Vyrobili jsme spoustu nápaditých hliněných postaviček, které jsme si spolu s krásnými zážitky a poznatky o životě Jana Wericha odnášeli domů.

Žáci 3.A a 5.B

Bezpečné cesty do školy

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo vyhodnocení akce Pěší týden, která je součástí projektu Bezpečné cesty do školy.

Celý název akce jsme zvolili „Pěšky do Barcelony, aneb všichni se tam podíváme“. Cílem bylo nejen upozornit na to, že chůze je zdravá a že jde do školy chodit především pěšky, ale také dojít do námi zvoleného místa. A jelikož se naše škola již tradičně zúčastňuje ozdravného pobytu ve Španělsku, rozhodli jsme se, že se tam také vydáme.

Určili jsme si za cíl Barcelonu. Trasa začínala v Praze a pokračovala přes Mnichov, Paříž a dále jižně, až ke španělskému pobřeží u Středozemního moře. Cesta to byla dlouhá, celých 2 114 km, což nám v přepočtu na kroky vyšlo na neuvěřitelných 4 228 000 kroků!

V pondělí nám při sčítání pomohli hlavně žáci ze 7. ročníku, kteří měli tento den výlet do Zoo. Tím se nám povedlo hned první den ujít velkou vzdálenost – měli jsme na začátku trochu obavu, jestli jsme to s tou Barcelonou nepřehnali 🙂

Další dny už jsme dostávali stále více záznamů o jednotlivých vzdálenostech ve třídách a kilometry začaly naskakovat. Nakonec stačilo jen opravdu málo a my mohli být v Barceloně už ve čtvrtek, chybělo nám asi 75 km. Jelikož jsme už ve čtvrtek věděli, že Barcelonu dobijeme, rozhodli jsme se pro prodloužení trasy až do Valencie, což znamenalo dalších 432 km.

Zvládli jsme to! A dá se myslím s přesností říct, že to vyšlo na krok přesně! Byl to zajímavý, zeměpisně naučný a zábavný týden, který nám dokázal, že podívat se člověk může do celého světa, a pěšky!

2016/2017

Talent Prahy 8 s Josefem Ladou

Naše škola se účastní projektu Talent Prahy 8 s Josefem Ladou. Jedná se o talentovou soutěž v oboru výtvarném, hudebním a literárním. Na vytvoření soutěžních prací se podílejí žáci 1. stupně základních škol Prahy 8.