Naše úspěchy

2022/2023

Úspěch ve výtvarné soutěži

XXIII. ročník výtvarné dětské soutěže „PŘÍRODA KOLEM NÁS“

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 131 škol a školských zařízení z celé ČR s celkem 1274 pracemi. Velkým úspěchem bylo 2. místo žákyně 1. A Rozálie S. za obrázek „Čirá radost“. Gratulujeme!

Oceněné práce bude možno shlédnout na internetových stránkách Správy Národního parku Podyjí – adresa: https://www.nppodyji.cz/priroda-kolem-nas-vysledky-23-rocniku-vytvarne-souteze

Jiřina Vaňoučková

 

Úspěch ve stolním tenise

V úterý 25.10. se čtyřčlenné družstvo žáků z 9.A zúčastnilo turnaje ve stolním tenise. Konkurence byla veliká, ale po součtu všech bodů mohli žáci slavit vítězství a postup do dalšího kola soutěže! Gratulujeme!

2021/2022

Zlatí v B-ballu

Ve středu 20. 4. 2022 se zúčastnili turnaje i naši mladší žáci ze 3. tříd. Zjednodušená verze Softballu je tak nadchla, že se s odhodláním vrhli na první zápas této sezony. A vyplatilo se. Dosáhli na nejvyšší ,,metu”, 1. místo! Jen tak dál!

Plavecko-běžecký pohár

Jednotlivci z 5. a 9. ročníků se zúčastnili v pátek 8. 4. 2022 PLAVECKO-BĚŽECKÉHO POHÁRU. Žáci měli za úkol nejprve uplavat určitý úsek v bazénu na Šutce. To už samo o sobě bylo velice náročné, protože konkurence byla obrovská. A poté se přesunuli do Čimického háje, kde žáci 5. ročníků běželi 500 m a žáci 9. ročníků 1000 m. Ze 153 účastníků se naši reprezentanti umístili ve svých kategoriích takto:

Filip z 9. A na 1. místě
Tadeáš z 5. B na 8. místě
Michal z 5. A na 9. místě
František z 5. B na 34. místě
Sofia z 5. B na 16. místě
Markéta z 5. B 26. místě

Jsme na ně patřičně hrdí, protože náročnost tohoto závodu byla ohromná a výkony byly výjimečné. Moc gratulujeme.

Pražské poetické setkání – obvodní kolo

V březnu se sedm vybraných žáků z naší školy zúčastnilo v různých kategoriích obvodního kola recitační přehlídky. Byl to velký zážitek, děti slyšely spoustu krásných textů, velkým přínosem byl především závěrečný rozborový seminář.

Naši mladí recitátoři získali čtyři ocenění, z toho jedno s postupem do krajského kola. Všem dětem velmi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a oceněným moc gratulujeme.

Bronz z vybíjené

V pondělí 28. 2. 2022 se žáci 5. ročníků zúčastnili turnaje ve VYBÍJENÉ. Zápasy byly velice náročné a dost vyrovnané. Nakonec jsme vybojovali krásné bronzové místo. Žákům moc děkujeme!!!

Biologická olympiáda

V únoru se konala ve škole BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. Soutěže se zúčastnily Karolína (7.B), Tamara (7.A), Alžběta (7.A), Ella (7.A) a Jessica (7.A). Děvčata si zaslouží pochvalu a gratulace – první tři postupují do obvodního kola.

Mladý chemik

Žáci 9.A – Kája, Sam a Filip B. se zúčastnili soutěže „HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2021/2022“. Po zvládnutí regionálního kola všichni postoupili do kola krajského, kde úspěšně reprezentovali naší školu. Děkujeme!

Stříbro v přehazované

Ve středu 15. prosince reprezentovali žáci 5. tříd naší školu v turnaji v PŘEHAZOVANÉ. Konkurence byla veliká, protože se účastnily další školy z městské části Prahy 8. I po dlouhé sportovní odmlce žáci svými výkony a skvělou spolupráci dosáhli na stříbrnou příčku a do školy si odnesli pohár a diplom za krásné druhé místo.

2020/2021

Biologická olympiáda

Koncem března se zájemci o přírodopis zúčastnili školního on-line kola BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Velkou pochvalu si zaslouží Alžběta Lašková, Tadeáš Krajniak, Petr Zatloukal, Jakub Muzikář a Václav Bukač. Dále také Anežka Procházková s Karolínou Potockou, neboť obě dívky zvítězily ve školním kole (kategorie C a D) a postupují do kola krajského. Blahopřejeme!

Výtvarná a literární soutěž – Ulice není herna

Na začátku školního roku byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž s dopravní tématikou „Ulice není herna“, kterou každoročně pořádá tým silniční bezpečnosti s Policií ČR a dalšími partnery.

I přes složitou dobu se do soutěže zapojil značný počet škol napříč republikou. Proto jsme rádi, že se můžeme pochlubit dalším úspěchem ve výtvarné a literární soutěži.

Výsledky naleznete zde: https://www.dopravnivychova.cz/novinka/928

Gratulujeme!

Geologická olympiáda

Ani distanční výuka nám nezabránila v tom, abychom se zúčastnili Geologické olympiády, kterou pořádá Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou geologickou službou. Cílem olympiády je rozvíjet znalosti v oblasti geologických věd a podporovat zájem žáků o neživou přírodu.

Do okresního kola postoupili žáci – Jakub Muzikář a Petr Zatloukal. Moc gratulujeme!

2019/2020

Výtvarná soutěž – Svět očima dětí

Minulý školní rok se i přes distanční výuku naši žáci opět zúčastnili 17. ročníku preventivně-vzdělávacího projektu – Svět očima dětí, který organizuje odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra a je pod záštitou ministra Jana Hamáčka. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti. Tentokráte se žáci měli zabývat velmi aktuálními tématy a to: Bezpečnost v online světě a Nomofobie (závislost na telefonu). Téma výtvarně zpracovali s velkou kreativitou a jsme moc rádi, že jsou jejich díla zařazena mezi ty nejlepší a byly náležitě oceněny. Ještě jednou gratulujeme!

Mezi výherce patří:

Klementina Chvátalová s 1. místem ve výtvarné kategorii

Marek Hlava s 1. místem v 3D kategorii

Nicol Dušková s 2. místem ve výtvarné kategorii

Lucie Štechrová s 3. místem ve výtvarné kategorii

Recitační soutěž

To jsou oni! Nejlepší z nejlepších! A právě ti budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže Pražské poetické setkání. Ve středu 4. 3. jsme totiž ve školní knihovně uspořádali recitační klání, kdy ve 4. kategoriích představili svůj recitační um žáci prvního a druhého stupně. Rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché, protože do dalších kol mohli postoupit pouze dva recitátoři.

1. kategorie: Beáta Finková, Anděla Jirotková

2. kategorie: Adam Koutný, David Chvátal

3. kategorie: Evelína Lorenzová, Tereza Jirotková

4. kategorie: Klementýna Chvátalová, Eliška Jirotková

2018/2019

Výtvarná soutěž – Země odkud pocházím

V září byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti cizinců, kteří tady žijí, pořádanou OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům). Zúčastnili se žáci ve věku 6-15 let, na téma: Země odkud pocházím

Děti nám měly přiblížit pomocí obrázků zemi, odkud oni nebo jejich rodina pochází. Seznámily nás s tradicemi, kulturou a třeba i krásnou přírodou. Velikou radost nám udělal žák Adam Tobiáš Phalan, který tuto soutěž vyhrál! Krásným obrázkem nám přiblížil malebné Irsko, odkud pochází jeho táta. Nejkrásnější obrázky jsou vystaveny v prostorách OPU.

Gratulujeme!

Výtvarná soutěž – Duše stromů

Na začátku tohoto školního roku se naši žáci druhého stupně zúčastnili výtvarné soutěže Duše stromů, kterou pořádala organizace Lesy hl. m. Prahy. Sešlo se takřka 1 400 ztvárnění duší stromů a proto jsme rádi, že jeden z výherců byla naše žákyně Štěpánka Kholová, která dostala zvláštní ocenění za originální pojetí díla. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 18. 10. na akci Den stromů ve Stromovce. Tuto pěknou akci zakončilo sázení pamětního platanu, které provedli primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a jeho náměstek Petr Hlubuček. Na nejlepší díla se můžete přijít podívat od 7. do 31. října do přízemní chodby Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze.

Štěpánce moc gratulujeme!

Výtvarná soutěž – Porozumět autismu 2019

Na jaře tohoto roku se žáci z 8.B zúčastnili fotosoutěže o nejlepší fotografii v modrém. Tuto soutěž pořádal Národní ústav pro autismus – NAUTIS a byla součástí osvětové kampaně Porozumět autismu 2019. Cílem osvětových akcí, které se konají po celý duben a ke kterým se připojuje každoročně stále víc osob a institucí, je upozornit na fakt, že s autismem se rodí každé 100. dítě, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.

Jsme moc rádi, že se naši žáci s fotografií „Komunikace v modrém“ zúčastnili a vyhráli 1. místo. Vyhlašování se konalo v rámci NAUTIS FESTu 2019. Porota hlasovala v tomto složení: Mahulena Bočanová – herečka, Jarmila Štuková – fotografka, Kateřina Petko – zástupce Expo Bank, Kateřina Nováková – klientka NAUTIS.

Moc gratulujeme!

Finále školní ligy T-ballu

Finále školní ligy v T-ballu, které se odehrávalo na stadionu EAGLES, obhájili žáci – Anička, Péťa, Ema, Tonda, Naty, Ondra, Jassi, Maty, Mára, Filda, Honzìk a Ríša ze 4. a 5. ročníků úžasné 3. místo. Moc gratulujeme.

Úspěšnost žáků 5. tříd v matematických soutěžích

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují obvodních kol matematických soutěží. I v letošním roce žáci projevili při řešení úloh vědomosti, logiku, pečlivost a soustředění.

Výsledky v obvodním kole matematické Olympiády (30. 1.):

  • 1.místo: Jakub Pavlů, 18 bodů
  • Další úspěšní řešitelé: David Lašek, Matěj Pavlů, Matěj Hynek

Výsledky v obvodním kole Pythagoriády (27. 5.):

  • 1.místo: Tereza Jirotková, 14 bodů
  • Další úspěšní řešitelé: David Lašek, Jakub Pavlů, Jan Čepelák, Matěj Pavlů, Jan Herza, Jakub Veselý

Vítězům i ostatním úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 16. 5. jsme se s žáky z 5. a 9. tříd zúčastnili dopravní soutěže na dopravním hřišti. Žáci z 5. tříd vyhráli 1. místo a postupují do krajského kola. Žáci z 9. tříd získali krásné 2. místo. Soutěžilo se v několika disciplínách – první pomoc, jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a znalostní test. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.