Naše úspěchy

2021

Biologická olympiáda

Koncem března se zájemci o přírodopis zúčastnili školního on-line kola BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Velkou pochvalu si zaslouží Alžběta Lašková, Tadeáš Krajniak, Petr Zatloukal, Jakub Muzikář a Václav Bukač. Dále také Anežka Procházková s Karolínou Potockou, neboť obě dívky zvítězily ve školním kole (kategorie C a D) a postupují do kola krajského.

Blahopřejeme!

Výtvarná a literární soutěž – Ulice není herna

Na začátku školního roku byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž s dopravní tématikou „Ulice není herna“, kterou každoročně pořádá tým silniční bezpečnosti s Policií ČR a dalšími partnery.

I přes složitou dobu se do soutěže zapojil značný počet škol napříč republikou. Proto jsme rádi, že se můžeme pochlubit dalším úspěchem ve výtvarné a literární soutěži.

Výsledky naleznete zde: https://www.dopravnivychova.cz/novinka/928?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=vyherci_souteze_ulice_neni_herna-10076

Gratulujeme!

Geologická olympiáda

Ani distanční výuka nám nezabránila v tom, abychom se zúčastnili Geologické olympiády, kterou pořádá Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou geologickou službou. Cílem olympiády je rozvíjet znalosti v oblasti geologických věd a podporovat zájem žáků o neživou přírodu.

Do okresního kola postoupili žáci – Jakub Muzikář a Petr Zatloukal. Moc gratulujeme!

2020

Výtvarná soutěž – Svět očima dětí

Minulý školní rok se i přes distanční výuku naši žáci opět zúčastnili 17. ročníku preventivně-vzdělávacího projektu – Svět očima dětí, který organizuje odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra a je pod záštitou ministra Jana Hamáčka. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti. Tentokráte se žáci měli zabývat velmi aktuálními tématy a to: Bezpečnost v online světě a Nomofobie (závislost na telefonu). Téma výtvarně zpracovali s velkou kreativitou a jsme moc rádi, že jsou jejich díla zařazena mezi ty nejlepší a byly náležitě oceněny. Ještě jednou gratulujeme!

Mezi výherce patří:

Klementina Chvátalová s 1. místem ve výtvarné kategorii

Marek Hlava s 1. místem v 3D kategorii

Nicol Dušková s 2. místem ve výtvarné kategorii

Lucie Štechrová s 3. místem ve výtvarné kategorii

Recitační soutěž

To jsou oni! Nejlepší z nejlepších! A právě ti budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže Pražské poetické setkání. Ve středu 4. 3. jsme totiž ve školní knihovně uspořádali recitační klání, kdy ve 4. kategoriích představili svůj recitační um žáci prvního a druhého stupně. Rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché, protože do dalších kol mohli postoupit pouze dva recitátoři.

1. kategorie: Beáta Finková, Anděla Jirotková

2. kategorie: Adam Koutný, David Chvátal

3. kategorie: Evelína Lorenzová, Tereza Jirotková

4. kategorie: Klementýna Chvátalová, Eliška Jirotková

 

 

 

 

 

2019

Výtvarná soutěž – Země odkud pocházím

V září byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti cizinců, kteří tady žijí, pořádanou OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům). Zúčastnili se žáci ve věku 6-15 let, na téma: Země odkud pocházím

Děti nám měly přiblížit pomocí obrázků zemi, odkud oni nebo jejich rodina pochází. Seznámily nás s tradicemi, kulturou a třeba i krásnou přírodou. Velikou radost nám udělal žák Adam Tobiáš Phalan, který tuto soutěž vyhrál! Krásným obrázkem nám přiblížil malebné Irsko, odkud pochází jeho táta. Nejkrásnější obrázky jsou vystaveny v prostorách OPU.

Gratulujeme!

Výtvarná soutěž – Duše stromů

Na začátku tohoto školního roku se naši žáci druhého stupně zúčastnili výtvarné soutěže Duše stromů, kterou pořádala organizace Lesy hl. m. Prahy. Sešlo se takřka 1 400 ztvárnění duší stromů a proto jsme rádi, že jeden z výherců byla naše žákyně Štěpánka Kholová, která dostala zvláštní ocenění za originální pojetí díla. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 18. 10. na akci Den stromů ve Stromovce. Tuto pěknou akci zakončilo sázení pamětního platanu, které provedli primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a jeho náměstek Petr Hlubuček. Na nejlepší díla se můžete přijít podívat od 7. do 31. října do přízemní chodby Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze.

Štěpánce moc gratulujeme!

Výtvarná soutěž – Porozumět autismu 2019

Na jaře tohoto roku se žáci z 8.B zúčastnili fotosoutěže o nejlepší fotografii v modrém. Tuto soutěž pořádal Národní ústav pro autismus – NAUTIS a byla součástí osvětové kampaně Porozumět autismu 2019. Cílem osvětových akcí, které se konají po celý duben a ke kterým se připojuje každoročně stále víc osob a institucí, je upozornit na fakt, že s autismem se rodí každé 100. dítě, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.

Jsme moc rádi, že se naši žáci s fotografií „Komunikace v modrém“ zúčastnili a vyhráli 1. místo. Vyhlašování se konalo v rámci NAUTIS FESTu 2019. Porota hlasovala v tomto složení: Mahulena Bočanová – herečka, Jarmila Štuková – fotografka, Kateřina Petko – zástupce Expo Bank, Kateřina Nováková – klientka NAUTIS.

Moc gratulujeme!

Finále školní ligy T-ballu

Finále školní ligy v T-ballu, které se odehrávalo na stadionu EAGLES, obhájili žáci – Anička, Péťa, Ema, Tonda, Naty, Ondra, Jassi, Maty, Mára, Filda, Honzìk a Ríša ze 4. a 5. ročníků úžasné 3. místo. Moc gratulujeme.

Úspěšnost žáků 5. tříd v matematických soutěžích

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují obvodních kol matematických soutěží. I v letošním roce žáci projevili při řešení úloh vědomosti, logiku, pečlivost a soustředění.

Výsledky v obvodním kole matematické Olympiády (30. 1.):

  • 1.místo: Jakub Pavlů, 18 bodů
  • Další úspěšní řešitelé: David Lašek, Matěj Pavlů, Matěj Hynek

Výsledky v obvodním kole Pythagoriády (27. 5.):

  • 1.místo: Tereza Jirotková, 14 bodů
  • Další úspěšní řešitelé: David Lašek, Jakub Pavlů, Jan Čepelák, Matěj Pavlů, Jan Herza, Jakub Veselý

Vítězům i ostatním úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 16. 5. jsme se s žáky z 5. a 9. tříd zúčastnili dopravní soutěže na dopravním hřišti. Žáci z 5. tříd vyhráli 1. místo a postupují do krajského kola. Žáci z 9. tříd získali krásné 2. místo. Soutěžilo se v několika disciplínách – první pomoc, jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a znalostní test. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.