Moderní vzdělaná Osmička

V rámci projektu Moderní vzdělaná Osmička dochází ke zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků vyučujících informatiku a anglický jazyk a školení pracovníků IT v základních školách zřizovaných MČ hl. m. Prahy. Za podporu MHMP děkujeme.