Školní družina

Provoz ŠD

Provoz školní družiny: 6:30 – 17:00
Při děleném vyučování: 6:30 – 08:45
Ranní provoz: 6:30 – 7:45 (příchody dětí do 7:15)
Odpolední provoz: 11:40 – 17:00
Stanovené odchody dětí: 13:00 – 13:30
15:00
16:00 – poté kdykoliv

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Rodiče si při příchodu a vyzvedávání dětí ze ŠD zazvoní na zvonek ŠD, nahlásí jméno a třídu dítěte.

Na příchod svého dítěte čekají rodiče před budovou školy.

  • V době řízené činnosti od 13:30 do 15:00 nelze děti průběžně vyzvedávat.
  • Na telefonické a ústní žádosti o uvolnění dětí ze ŠD nebude brán zřetel.

O provozu ŠD během prázdnin a dnů ředitelského volna budou rodiče včas informováni.

Oddělení ŠD pro školní rok 2023/2024

Vedoucí vychovatelka Marcela Hallová
I. odděleníDenisa Hlavová
II. oddělení Marcela Hallová
III. oddělení Zuzana Řádová
IV. oddělení Zuzana Jílková
V. oddělení Denisa Valachovičová

Úplata v ŠD

Vážení rodiče,

na základě ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11, § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuji výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto:

Školní družinu 350,-Kč měsíčně

Platby za školní družinu zasílejte na účet číslo: 2580790/0300 s variabilním symbolem 37941. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo „Družina“.

  • září – prosinec       1400,- Kč 
  • leden – červen       2100,- Kč 

Mgr. Eva Rendlová, ředitelka školy