Šablony pro MŠ a ZŠ

Škola je zapojena do Operačního programu Jana Amose Komenského, do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Název našeho programu: OP Jana Amose Komenského ZŠ DOLÁKOVA


Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do výzvy č. 02_20_081 Šablona III – pro hlavní město Praha. Jedná se o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Název našeho programu: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků III – ZŠ Dolákova 1, Praha 8, 181 00.


Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do výzvy  č. 02_18_064 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP.

Název našeho programu: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků II. – ZŠ Dolákova 1, Praha 8, 181 00.