Školní jídelna

Informace pro rodiče – stravné pro rok 2020/21

Informace pro rodiče – stravné pro školní rok 2020/2021


Informace pro rodiče – stravné pro rok 2019/20

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste se seznámili s pravidly pro placení stravného ve školním roce 2018/19.

Výše stravného – školní rok 2019/20

 – žáci ve věku 7 – 10 let 594,- Kč (27,- Kč x 22 dní)
 – žáci ve věku 11 – 14 let 638,- Kč (29,- Kč x 22 dní)
 – žáci ve věku 15 let 660,- Kč (30,- Kč x 22 dní)

Placení stravného

Počítačový program pro zpracování evidence stravovaných žáků i dospělých vyžaduje předem složenou finanční částku a to do 23. dne v předcházejícím měsíci. To je platba nejpozději 23. 8. na měsíc září, 23. 9. na měsíc říjen atd. V případě, že strávník nebude mít uhrazenou platbu za stravování, bude zablokován, a nemůže dostat oběd. Znovu bude přihlášen, až bude platba připsána na účet ŠJ.

Připsáním platby se obědy automaticky přihlásí, částka za nevyzvednutý oběd, pokud není včas odhlášen, je strávníkovi stržena.

Číslo běžného účtu školní jídelny základní školy: 2600691/0300

Způsoby platby

Převodem z Vašeho bankovního účtu

K tomuto placení je nutné:

– číslo běžného účtu ŠJ
– variabilní symbol strávníka
– např. prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce Vaší banky

Trvalý příkaz z běžného účtu (u libovolné banky)

K tomuto placení je nutné:

– číslo běžného účtu ŠJ
– variabilní symbol strávníka
– zadat trvalý příkaz ve Vašem bankovním ústavu – viz tabulka dle věku dítěte

Složenkou

 tomuto placení je nutné:

– číslo běžného účtu ŠJ
– variabilní symbol strávníka
– složenku vyzvednout na poště – typ A (ŠJ složenky vydávat nebude)

Pro strávníky, kteří již mají zřízen trvalý příkaz, se nic nemění. 

 Cizí strávníci platí 74 Kč/oběd. 

Kontakt na ŠJ
Vedoucí školní jídelny
Emilie Bláhová
Telefon (+420) 233 554 766
Email jidelna@dolakova.cz