Školní jídelna

Změna stravného od 1. 3. 2023 (PDF)

Informace pro rodiče – stravné pro školní rok 2022/2023 (PDF)

Řád školní jídelny (PDF)

Provozní řád školní jídelny (PDF)


Odhlašování obědů musí být provedeno den předem do 14:45 hodin.


Placení stravného

Počítačový program pro zpracování evidence stravovaných žáků i dospělých vyžaduje předem složenou finanční částku a to do 23. dne v předcházejícím měsíci. To je platba nejpozději 23. 8. na měsíc září, 23. 9. na měsíc říjen atd. V případě, že strávník nebude mít uhrazenou platbu za stravování, bude zablokován, a nemůže dostat oběd. Znovu bude přihlášen, až bude platba připsána na účet ŠJ.

Připsáním platby se obědy automaticky přihlásí, částka za nevyzvednutý oběd, pokud není včas odhlášen, je strávníkovi stržena.

Číslo běžného účtu školní jídelny základní školy: 2600691/0300

Způsoby platby

Převodem z Vašeho bankovního účtu

K tomuto placení je nutné:

– číslo běžného účtu ŠJ
– variabilní symbol strávníka
– např. prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce Vaší banky

Trvalý příkaz z běžného účtu (u libovolné banky)

K tomuto placení je nutné:

– číslo běžného účtu ŠJ
– variabilní symbol strávníka
– zadat trvalý příkaz ve Vašem bankovním ústavu – viz tabulka dle věku dítěte

Složenkou

 tomuto placení je nutné:

– číslo běžného účtu ŠJ
– variabilní symbol strávníka
– složenku vyzvednout na poště – typ A (ŠJ složenky vydávat nebude)

Pro strávníky, kteří již mají zřízen trvalý příkaz, se nic nemění. 

Cizí strávníci platí 90 Kč/oběd. 

Kontakt na ŠJ
Vedoucí školní jídelny
Emilie Bláhová
Telefon (+420) 233 554 766
Email jidelna@dolakova.cz