Školní jídelna

Informace pro rodiče – stravné pro školní rok 2023/2024 (PDF)

Řád školní jídelny (PDF)


Odhlašování obědů je možné do 7:00 hodin v den, na který chcete oběd odhlásit.


Placení stravného

Číslo běžného účtu školní jídelny základní školy: 2600691/0300

Počítačový program pro zpracování evidence stravovaných žáků i dospělých vyžaduje předem složenou finanční částku a to do 23. dne v předcházejícím měsíci. To je platba nejpozději 23. 8. na měsíc září, 23. 9. na měsíc říjen atd. V případě, že strávník nebude mít uhrazenou platbu za stravování, bude zablokován, a nemůže dostat oběd. Znovu bude přihlášen, až bude platba připsána na účet ŠJ.

Připsáním platby se obědy automaticky přihlásí, částka za nevyzvednutý oběd, pokud není včas odhlášen, je strávníkovi stržena.


Způsoby platby

Převodem z Vašeho bankovního účtu

  • číslo běžného účtu ŠJ
  • variabilní symbol strávníka
  • např. prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce Vaší banky

Trvalý příkaz z běžného účtu (u libovolné banky)

  • číslo běžného účtu ŠJ
  • variabilní symbol strávníka
  • zadat trvalý příkaz ve Vašem bankovním ústavu – viz tabulka dle věku dítěte

Složenkou

  • číslo běžného účtu ŠJ
  • variabilní symbol strávníka
  • složenku vyzvednout na poště – typ A (ŠJ složenky vydávat nebude)

Kontakt na ŠJ

Vedoucí ŠJ: Gabriela Stušková

Telefon: (+420) 233 554 766

E-mail: jidelna@dolakova.cz