Fotografie školy

Společné prostory

Tělocvična

Cvičná kuchyňka

Školní jídelna

Odborné učebny (projekt Modernizace učeben)

Učebna VT

Třídy

Školní atrium

Školní krámek

Školní hřiště