Angličtina – přípravné centrum

Základní škola Dolákova je od roku 2012 certifikovaným přípravným centrem na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge ESOL exams.

Žáci se mají možnost připravovat k těmto zkouškám i nad rámec běžné výuky prostřednictvím kroužků – Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, které jsou vždy na začátku každého školního roku vypsány pro žáky 5. – 9. ročníků.

Jazykové zkoušky YLE (Young learners exams) umožňují žákům hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají jim v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Zkoušky Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Jsou koncipovány s ohledem na současné trendy, plně zohledňují stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalost rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a bezpochyby motivují dítě v učení cizího jazyka.

Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních:

  • YLE Starters (Pre A1) – určeno pro žáky 5.ročníku
  • YLE Movers (A1) – určeno žákům 6.ročníku
  • YLE Flyers (A2) – určeno žákům 7.ročníku

U těchto typů zkoušek není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

Jazykové zkoušky z všeobecné angličtiny pro žáky 8. – 9.ročníků:

Key English Test (KET) i KET for schools je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. Tato zkouška testuje čtení a psaní (70min.) poslech (30min.) a mluvený projev (8-10 min.)

Jazyková úroveň těchto zkoušek je A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro žáky 9.ročníku:

Preliminary English Test (PET) / PET for schools dokládá, že jsou žáci schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chtějí získat profesní kvalifikaci v angličtině. Přípravou na zkoušku PET žáci zlepší svou úroveň jazyka tak, že budou schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Jazyková úroveň těchto zkoušek je B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Testuje čtení a psaní (90 min.), poslech (30 min.) a mluvený projev (10 – 12 min.).

Pevně věříme, že i při studiu na střední škole budou žáci pokračovat a skládat vyšší úrovně jazykových zkoušek.

Z všeobecné angličtiny se mohou ještě hlásit k těmto zkouškám:

  • FCE B2
  • CAE C1
  • CPE C2