Výlet Prahou za památkami – 7.A

V pátek 8. října 2021 se naše třída 7. A sešla v 8 hodin u zastávky autobusu 200, abychom vyrazili prozkoumat známá místa v Praze. Autobusem jsme dojeli na Kobylisy. Na Kobylisích jsme přestoupili do metra a jeli jsme na Muzeum.

Všichni jsme vystoupili z vozu, jeli po eskalátorech, odbočili doprava, vyšlápli schody a náhle se objevili na Václavském náměstí u sochy svatého Václava na koni. Tam začala naše procházka Prahou. Paní učitelka nám rozdala notýsky otázkami a úkoly.

Druhá zastávka byl pomník Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 upálil na protest proti tehdejšímu komunistickému režimu. Bohužel Jan Palach na následky popálenin 19. ledna 1969 zemřel. Kousek od pomníku jsou lavičky s různými citáty, nejvíce nás zaujal „Žij tak, aby ses každé ráno nebál podívat do zrcadla.“

Další zastávkou byl Můstek, kde se kříží významné pražské ulice. Ulice Na Příkopě prochází místy bývalého staroměstského hradebního příkopu. Dále je zde ulice 28. října, která je pojmenována na počest vzniku republiky v roce 1918. Další dvě ulice jsou Václavské náměstí a Na Můstku.

Naše kroky pak směřovaly ke Stavovskému divadlu, kde v roce 1787 dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart operu s názvem Don Giovanni, které se Pražanům líbila. Hned vedle Stavovského divadla je Karlova Univerzita. Je to jedna z nejstarších univerzit v Evropě, kterou v roce 1348 založil Karel IV. Nejstarší budovy jsou v gotickém stylu, jehož typickým znakem je štíhlost, lomený oblouk a vysoká okna.

Na naší procházce jsme nemohli vynechat Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Orloj. Uprostřed náměstí se nachází Husův pomník. Nejzajímavější věc na Husově pomníku jsou nápisy, které zní: „Milujte se, pravdy každému přejte. Věřím, že vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český. Ktož jsú boží bojovníci. Živ buď národe posvěcený v Bohu neumírej.“ Po nádherném Husově pomníku jsme se vydali k domu U Kamenného zvonu, kde se pravděpodobně narodil Karel IV. Je považován za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze. Zvon, který je zaražený do fasády, jsme si vyfotili. Hned vedle se nachází Týnský chrám.

Naše kroky pokračovaly na Mariánské náměstí, kde jsme si dali malou svačinku a přitom jsme obdivovali hlavní budovu pražského magistrátu, budovu Městské knihovny, kašnu Terezku a Klementinum.

Po krátké přestávce jsme pokračovali směrem ke Karlovu mostu. Před Karlovým mostem je staroměstská mostecká věž, kterou chránila středověká „magická past v podobě palindromu: SIGNATE SIGNATE, MERE ME TANGIS ET ANGIS. V překladu znamená: „Pamatuj, pamatuj, dotkneš-li se mě, zahyneš.“ Touto věží jsme prošli na Karlův most. V roce 1357, 9. 7. v 5 hodin 31 minut byl položen jeho základní kámen a ani tento čas nebyl vybrán náhodně, ale na ochranu mostu.

SIGNATE SIGNATE MERE ME TANGIS ET ANGIS ǁ SIGNA TE SIGNAT EM EREM ETANGIS ETANGIS
Palindrom je slovo nebo věta, kterou lze číst stejně zepředu i pozpátku.

1 3 5 7 9 7 5 3 1
1357 = rok 9 = den 7 = měsíc 5 = hodina 31 = minuty
Řada prvočísel od 1 do 9 a zpět

V Mostecké ulici jsme narazili na Mc Donald‘s a protože máme hodnou paní učitelku, zašli jsme tam na oběd. Pak jsme pokračovali na Malostranské náměstí, k baroknímu kostelu sv. Mikuláše, v jehož věži bývala pozorovatelna Státní bezpečnosti s krycím názvem Kajka. Odtud jsme pokračovali k nejužší uličce v Praze. Je tak úzká, že silnější lidé mají problémy se do ní vejít. Na obou stranách je semafor, aby se v uličce lidé nepotkali.

Náš výlet jsme zakončili ve Valdštejnské zahradě, ve které se nachází Valdštejnský palác – sídlo Senátu. V zahradě je jezírko s koi kapry a bludiště, kde volně chodí pávi. V zahradách jsme zhlédli výstavu Václava Havla: Moc bezmocných.

Cestu jsme zakončili jízdou tramvají do Kobylis a pak zpět k rannímu startu u Alberta. Výlet se velmi vydařil, a to včetně zajímavých úkolů a fotografií z notýsku, který pro nás paní učitelka vytvořila. Procházka se nám líbila a rádi si ji zopakujeme třeba i s rodinou nebo kamarády, kteří Prahu neznají.

Adéla Teiralová, Jessica Kopecky a Tamara Karasová, 7. A

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *