Distanční výuka

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se uzavírají školy od středy 14. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020. Od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku. Naše škola vybrala pro distanční výuku platformu Google Classroom.

Distanční výuka může probíhat těmito formami:

– synchronní on-line výuka (Google MEET – videokonference)

– asynchronní on-line výuka (Google Classroom – UČEBNA – předávání úkolů)

V případě nedostupnosti Internetu je možné se obrátit na vyučujícího, se kterým bude domluvena jiná forma distanční výuky (off-line výuka).

Synchronní on-line forma distanční výuky je dána rozvrhem, který žáci obdrželi pro distanční vzdělávání. Tyto hodiny jsou stanoveny podle doporučení MŠMT tak, aby byla dodržena hygienická pravidla pro práci na PC vzhledem k věku žáků. Další čas je dán pro asynchronní formu distanční výuky, kdy žáci pracují samostatně dle zadané práce vyučujícími.

Distanční vzdělávání je povinné. Neúčast na online výuce, či neplnění úkolů je třeba omluvit a následně doplnit. Míra zapojení žáka do distančního vzdělávání bude posuzována s ohledem na složitost situace, ale také na jeho zájem, včasné odevzdávání zadané práce, pečlivost atd.

Komunikace mezi učitelem a žákem bude nadále probíhat přes elektronickou ŽK.

V době 26. – 30. 10. 2020 je školní jídelna uzavřena.

Google Učebna z pohledu žáka/rodiče (PDF)

2 komentáře: „Distanční výuka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *