Bohové z Olympu ovládli hodiny českého jazyka v šestých třídách

V týdnu 6. až 10. listopadu měli žáci šestých tříd možnost zažít trochu jiné vyučování věnované literárnímu žánru báje. Během těchto hodin se také podrobněji seznámili s hlavními olympskými bohy a bohyněmi.

Celý týden byl věnován projektové výuce, kdy se žáci nejprve pomocí myšlenkové mapy seznámili s novým literárním žánrem, doplňovali informace do neúplného textu o dvanácti olympských bozích, četli si příběhy z řeckých bájí a také pracovali ve skupinách na výukových plakátech. Každá skupinka zpracovávala jednu postavu boha či bohyně. K dispozici měli žáci text, ve kterém museli vyhledávat informace. Následně své práce prezentovali před ostatními spolužáky a procvičili si tak i mluvený projev s prezentací před třídou. Žáci si během celého poznávacího procesu vedli velmi dobře a na svých projektech si dali záležet. Výsledné žákovské práce si můžete prohlédnout v galerii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *