Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 přechází škola od pondělí 4. 1. 2021 opět na distanční výuku kromě 1. a 2. tříd, u nichž je povolena prezenční výuka.

1. a 2. ročník:

PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

  • Ke škole žáci přicházejí na daný čas, do budovy vstupuje daná třída až na vyzvání:
    • třída 1. A – 7. 35 h
    • třída 1. B – 7.40 h
    • třída 2. A – 7. 45 h
    • třída 2. B – 7. 50 h

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE V PROVOZU od 6.30 h do 16.00 h.

3. – 9. ročník:

Distanční výuka dle zaslaného distančního rozvrhu.

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ:

Od 4. ledna 2021 jsou všem žákům kromě 1. a 2. tříd obědy odhlášeny. Pokud bude mít distančně vzdělávající se žák o oběd zájem, musí si jej přihlásit. Těmto žákům budou vydávány obědy pouze do řádně vymytých přinesených nádob, a to v době od 13.00 h do 13.30 h. ve školní jídelně.

Oběd si mohou vyzvednout pouze žáci, v budově školy jsou povinni použít ochranný prostředek dýchacích cest. Jiným osobám nebude vstup do školní budovy umožněn. Při případném čekání na výdej oběda je nutné dodržovat 2 m rozestupy.

Organizace výuky od 4. 1. 2021 (PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *