Cesta z mikrosvěta do makrosvěta

Žáci třetího a osmého ročníku naší školy byli nedávno účastníci jedinečného vzdělávacího zážitku, který jim otevřel dveře do fascinujícího světa mikroskopování. Projekt byl zorganizován ve spolupráci s RNDr. Evou Peckovou, Ph.D z Geologického ústavu AV ČR v. v. i. a s laskavým přispěním Československé mikroskopické společnosti, a nabídl neopakovatelnou příležitost pro žáky lépe porozumět tomu, co je našemu oku skryto.

Během projektu měli žáci možnost pozorovat pod mikroskopem a binolupou různé vzorky z živé a neživé přírody (jako např. výbrusy minerálů, klíště, ptačí peří, křídla motýlů a jiného hmyzu, trichomy listů). Tato praktická část byla doprovázena podrobným výkladem dr. Peckové, která s námi sdílela svou odbornou znalost a vášeň pro mikroskopování.

Účast žáků byla velmi aktivní, a bylo vidět, jak se zapojují do projektu se zaujetím. Mnozí z nich poprvé viděli, jak mikroskopy mohou odhalit mikroskopické detaily a odkrýt tajemství přírody.

Projekt měl nespočet pozitivních efektů na žáky. Pomohl jim rozvíjet vědecké myšlení a analytické dovednosti. Inspirace, kterou získali, může také mít vliv na jejich budoucí vzdělání. Tento projekt ukázal, jak může spolupráce mezi školou a odborníkem z daného oboru obohacovat vzdělávací zážitky žáků. Je to také příkladem, jak může výuka přesahovat hranice učebnic a přinášet žákům praktické dovednosti a životní zkušenosti.

Celý tým učitelů a žáci si odnesli z projektu nejen nové poznatky, ale také spoustu inspirace. Doufáme, že takových projektů bude v budoucnosti ještě více a že se nám podaří podnítit zájem žáků o vědu a výzkum.

Děkujeme dr. Peckové za její zapojení a nadšení při vedení tohoto projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *