Bankéř Jan Kamenský navštívil osmé třídy v rámci výuky FEG

Ve dnech 8. a 9. listopadu nás v rámci programu Bankéři do škol navštívil Jan Kamenský. Profesionál z bankovního sektoru s dětmi zopakoval význam a funkci peněz. Rovněž s nimi probral ochranné prvky na bankovkách a rozdíly mezi kreditním a debetními kartami.

Nově se žáky probral rizika, která na nás čekají. Popsal pravidla bezpečného výběru peněz z bankomatu a obecně bezpečného používání a zacházení s platební kartou. Pan Kamenský nevynechal ani hrozby, které na nás čekají na internetu. Rovněž s dětmi probral problematiku malwaru, phishingu, vishingu apod.

Následovalo poučení o tvorbě rozpočtu. Žáci byli obeznámeni s typy příjmů a výdajů. Žáci měli rovněž možnost porovnat modelové rozpočty a následně sestavit rozpočet vlastní. Díky této aktivitě si udělali představu o podstatě a důležitosti osobního a rodinného rozpočtu pro život. V rámci rozpočtu byl také žákům vysvětlen rozdíl mezi běžnými a spořicími účty.

Závěr přednášky byl věnován problematice zadlužování. Žákům byla vysvětlena podstata půjčování peněz a rozdíl mezi půjčování peněz od bank a nebankovních společností. Nakonec pan bankéř se žáky probral pravidla bezpečného zadlužování. Své nově nabité znalosti si mohli ověřit v závěrečném kvízu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *