Rodiče

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru najdete informace ohledně úplaty za zájmové vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu pro školní rok 2020/2021 (PDF)


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

původně plánovaná informační schůzka na termín 15. 6. 2020 je vzhledem ke stávající situaci a hygienickým opatřením ve škole ZRUŠENA. Potřebné informace byly zaslány na Váš e-mail.


Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru najdete informace ohledně rozhodnutí o příjetí žáků do 1. tříd ve školním roce 2020/2021. 

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd ve šk. roce 2020/2021 (PDF)


Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021 – změna

UPOZORNĚNÍ – POSÍLÁNÍ ŽÁDOSTI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Vážení rodiče, jednou z možností podání žádosti k základnímu vzdělávání je prostřednictvím datové schránky. Můžete využít datovou schránku registrovanou na zákonného zástupce dítěte jako fyzickou osobu (buď přímo soukromou datovou schránku zákonného zástupce dítěte nebo schránku právnické osoby registrovanou na zákonného zástupce dítěte jako statutární orgán – v detailu datové zprávy bude uvedeno za Vaším jménem „Oprávněná osoba“) nebo cizí datovou schránku, ale pouze po splnění následujícího:

PROSÍME, POZOR!    Podle judikatury soudů lze zaslat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání z cizí datové schránky (např. zaměstnavatele) pouze, pokud je žádost o přijetí opatřena uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte, aby bylo možné jednoznačně identifikovat odesílatele – podatele žádosti.

V souladu s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 upravujeme podmínky zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.

Zápisy (příjem žádostí a dalších dokumentů) budou probíhat od 14. do 24. dubna 2020, bez nutnosti osobní přítomnosti ve škole. Dle situace bude v červnu svoláno setkání rodičů s přijatými žáky a jejich rodiči.

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte, doručí:

 • žádost o přijetí (ke stažení v dokumentech školy)
 • popř. rozhodnutí o odkladu z minulého školního roku

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, doručí:

 • žádost o odklad (ke stažení v dokumentech školy)
 • doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa
 • doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně poradenské centrum)
 • popř. rozhodnutí o odkladu z minulého školního roku

Možnosti doručení – upřednostňujeme bezkontaktní doručení:

 • do datové schránky školy (xep27pq)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu je žádost neplatná)
 • poštou
 • vložení do schránky školy (u branky postranního vchodu)
 • osobní podání v kanceláři školy od 9.00 do 12.00 h – v zalepené obálce s nápisem ZÁPIS

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky zůstávají v platnosti.

Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.


Zahájení povinné školní docházky se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup do školy.

 • Zákonný zástupce předkládá „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy“ a dítěti je přiděleno registrační číslo.
 • Žádost je třeba pečlivě vyplnit a spolu s rodným listem dítěte a OP rodičů předložit ke kontrole. V případě cizinců je nutné předložit pas a  povolení k pobytu.
 • Zákonnému zástupci dítěte bude při zápisu sděleno registrační číslo, které slouží k oznámení o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ZŠ. Tuto informaci zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu na webu školy a v prosklené nástěnce u vstupu do školy.
 • Zveřejněním seznamu (registračních čísel) se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí je vždy předáváno osobně nebo zasíláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Žádost o odklad PŠD

 • Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad a nemusí vyplňovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 • Ke kladnému vyřízení žádosti je třeba vždy dvou doporučení (a to doporučení školského poradenského zařízení a odborného
  lékaře nebo klinického psychologa).
 • Žádost musí být předložena do 30. 4. 2019 ředitelce školy.
 • Další dotazy spojené s odkladem nebo předčasným nástupem dítěte do školy zodpoví ředitelka školy, zástupce ředitelky nebo paní učitelky u zápisu.

Dokumenty k zápisu