Doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo od září 2021 Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Naše škola je do tohoto programu zapojena a pod vedením pedagogických pracovníků školy probíhá bezplatné pravidelné doučování žáků. Žáky škola vybírá podle kritérií stanovených v národním programu.