Fotografie z akcí

Ježíškova vnoučata

6. B v polytechnickém hnízdě

6. B a 7. A v Národním muzeu

Z hodin přírodopisu

Vánoční jarmark
Chráněná dílna v Litoměřicích – 9.B
Škola v přírodě 4.ABC
Škola v přírodě 6.AB
Den zdraví