Výuka a testování na 2. st. od 3. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě rozhodnutí MZd ze dne 29. 4. 2021 se od pondělí 3. 5. 2021 otevírá škola pro žáky 2. stupně v rotační výuce. Třídy se budou pravidelně střídat na prezenční výuce v týdenních intervalech:

  • vždy v SUDÉM TÝDNU (od 3. 5. 2021) – prezenčně třídy B
  • vždy v LICHÉM TÝDNU (od 10. 5. 2021) – prezenčně třídy A

Příchod do školy

Žáci budou do školy přicházet pravým vchodem, a to v tomto pořadí:

Školní jídelna

  • ŽÁDÁME RODIČE, ABY SVÝM DĚTEM PŘIHLÁSILI NA MĚSÍC KVĚTEN OBĚDY.
  • ŽÁCI NA DISTANČNÍ VÝUCE – VÝDEJ OBĚDŮ JE MOŽNÝ POUZE V 10.45 h!
  • Z organizačních a časových důvodů není možnost vydávat oběd do kastrůlků v pozdější čas.

Nové rozvrhy od 3. 5. 2021

Upozorňujeme, že jsou změněny distanční i prezenční rozvrhy, od 3. 5. 2021 jsou platné pouze nově zaslané

Hygiena

Nadále platí zvýšená hygienická opatření:

  • dodržování zásad osobní a provozní hygieny
  • ochrana úst a nosu (respirátory, chirurgické roušky) – pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit respirátor, žáci minimálně chirurgické roušky. Třetí osoba ve škole (zákonný zástupce) musí mít respirátor nebo obdobný ochranný prostředek úst a nosu (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94% dle příslušných norem
  • řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd

Testování

Škola je dále povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd a zvýšených hygienických standardů zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy.

Testování žáků 2. stupně nám zprostředkovává společnost Fall & Get Up s.r.o.. Testování provádí zdravotník, je prováděno z přední části nosu neinvazivními antigenními testy. Pokud by antigenní test vyšel u žáka pozitivně,
bude zdravotním personálem okamžitě odebrán PCR test. Tím Vám ušetříme čas a cestu na odběrové středisko.

K pravidelnému testování je nutné VŽDY vyplnit a podepsat souhlas zákonných zástupců – viz. příloha, který žák odevzdá ráno před KAŽDÝM testováním. V případě nemožnosti si souhlas doma vytisknout, prosím, sdělte mi tuto skutečnost předem a přijďte si tento dokument v tištěné podobě vyzvednout ke škole v neděli 2. 5. 2021 v 18.00 h.

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ – viz. příloha Otázky a odpovědi

Pokud žák spadá do výjimky z testování, je nutné, aby zákonný zástupce žáka zaslal dopředu (min. 1 den) před testováním třídnímu učiteli prokazatelné doložení výjimky z povinnosti testování žáka (kopie/scan potvrzení od lékaře, kopie/scan potvrzení z laboratoře, …).

Přílohy

Otázky a odpovědi (PDF)

Souhlas k testování – dotazník (PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *