Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Vážení rodiče,

pro školní rok 2024/25 bude jedna budoucí první třída otevřena jako třída „sportovní“, tzn. třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Nabídku školy navštěvovat první třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy mohou využít jak děti, které již aktivně sportují, tak i ty, které chtějí se sportem teprve začít.

Obsahem výuky tělesné výchovy ve třídě s rozšířenou výukou TV je všestranná pohybová příprava, vedoucí k harmonickému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Náplň hodin TV není zaměřena na konkrétní sport, ale obecně na atletiku, gymnastiku, úpoly a sportovní a pohybové hry. Škola přitom využívá sportoviště, kterými je obklopena.

Rozšířená výuka tělesné výchovy v 1. ročníku spočívá v začlenění povinných tří hodin běžné tělesné výchovy v rámci dopoledního rozvrhu a další dvě hodiny pohybových aktivit jsou přidány formou nepovinného předmětu.

Kromě vyšší hodinové dotace TV je obsah vzdělávání obohacen o nabídku zimní i letní školy v přírodě, o akce spojené s pobytem v přírodě a rozvíjející fyzickou odolnost, např. turistika, táboření a pobyty venku.

Další ročníky budou následně podobným způsobem na toto navazovat. Naším záměrem je postupné vytvoření tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy v každém ročníku 1. stupně.

Výběr žáků do 1. třídy s rozšířenou TV

Součástí běžného zápisu do prvních tříd ve středu 10. dubna 2024 budou i pohybové aktivity v tělocvičně školy, kde učitelé tělesné výchovy prověří všeobecné pohybové předpoklady děti.

Třída s rozšířenou výukou TV bude otevřena při naplnění minimálního počtu 18 žáků, maximálně bude naplněna do počtu 25 žáků.

O zařazení dětí do třídy rozhodne ředitelka školy s přihlédnutím k pohybovému projevu dítěte ve sportovní části zápisu do 1. tříd.

O zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy budou rodiče vyrozuměni prostřednictvím e-mailu do 30 dnů po uskutečnění zápisu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *