Třída 8.B se vydala po stopách národního obrození

Se třídou 8.B jsme vyrazili do centra Prahy po stopách českých obrozenců. Naše cesta začala na Jungmannově náměstí, kde jsme si vyslechli referáty o J. Jungmannovi a Josefu Dobrovském. Dále jsme pokračovali do ulice Palackého, ve které se nachází dům, kde bydlel zakladatel české historické vědy František Palacký a významný politik František Ladislav Rieger. Nejen o nich, ale i o staročeské straně jsme si zde vyslechli referát.

Pokud se bavíme o národním obrození, nesmíme zapomínat ani na významné spisovatelky. U Pedagogické fakulty UK, která se nachází v ulici Magdaleny Rettigové, jsme si vyslechli referát o Karolině Světlé, Boženě Němcové, Magdaleně Dobromile Rettigové a významném podporovateli ženského hnutí Tomáši G. Masarykovi.

O národním obrození nelze hovořit bez zmínky o petici ze svatováclavských lázní. Proto jsme vyrazili i do ulice Dittrichova, kde se tyto lázně nachází. Na tomto místě jsme museli zmínit obsah svatováclavské petice, jednoho z nejvýznamnějších českých novinářů Karla Havlíčka Borovského a Bachovský absolutismus.

Předposlední zastávku jsme si udělali v Žitné ulici, ve které byl spáchán atentát na prvního ministra financí Československé republiky Aloise Rašína. Proto jsme si zde vyslechli referát nejen o jeho osobě, ale i o procesu s Omladinou a straně Mladočechů.

Exkurzi jsme zakončili na Václavském náměstí referátem o Josefu Václavu Myslbekovi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *