Sedmé ročníky prozkoumaly gotickou Prahu

Žáci sedmých ročníků se vydali na procházku po pražských památkách, které jsou spjaty s vládnoucím rodem Lucemburků (v českých zemích vládli v letech 1310–1437) a s husitskými válkami (tradičně datovány lety 1419–1434).

Naši exkurzi jsme započali na Staroměstském náměstí. Zde jsme si prohlédli Dům U Kamenného zvonu, kde po svém příjezdu do Prahy přespával královský pár Jan Lucemburský se svou chotí Eliškou Přemyslovnou. Dům je zajímavý i z toho důvodu, že v jeho výklencích byly umístěny sochy zpodobňující královský pár. Na Staroměstském náměstí jsme ještě chvilku zůstali, protože kousek od Domu U Kamenného zvonu se nachází Chrám Panny Marie pod Týnem. Ten je s Lucemburky rovněž spjat – mnich Berengar odsud totiž bitím na zvony dal znamení Janu Lucemburskému, že pražské brány jsou otevřeny a on může s vojskem do města. Očima jsme zabrouzdali i k pomníku Jana Husa a k Mariánskému sloupu. Trochu déle jsme se zdrželi u Staroměstské radnice, kterou nechal zbudovat Jan Lucemburský roku 1338. Za zmínku zde stojí připomínka bojišť, kde své životy nasazovali českoslovenští legionáři za první světové války a vojáci čs. armády za druhé světové války.

Poté, co jsme opustili Staroměstské náměstí, jsme vyrazili ke Karolinu. Dnes zde sídlí vedení Karlovy univerzity a pořádají se zde i promoce. Tuto budovu získal pro Pražskou univerzitu syn zakladatele univerzity Václav IV. Naše kroky nás poté zavedly k Betlémské kapli, která byla postavena za účelem rozdávání chleba pro chudé. Známá je však díky působení mistra Jana Husa, který zde kázal. Na jeho kázání docházela i česká královna. Po obhlédnutí Betlémské kaple jsme vyrazili kolem kostela sv. Martina ve zdi k točící hlavě Franze Kafky, která je u OC Kvadrio. Kousek od této instalace je pomník bývalého židovského hřbitova, u kterého jsme také strávili pár chvil.

Naše další kroky vedly k Novoměstské radnici, kde 30. července 1419 proběhla první pražská defenestrace, při které byli vyhozeni a následně zabiti pražští konšelé. Tato událost je označována jako počátek husitských válek. V jejím důsledku zemřel o několik dní později i český král Václav IV. na srdeční příhodu. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kláštera Emauzy, rovněž známého jako Na Slovanech. Tento klášter nechal vybudovat Karel IV. pro pěstování staroslověnské liturgie. O duchovní život se v klášteře staral řád benediktinů. Společně jsme si zde prošli ambit, který je lemován nádhernými freskami. Nahlédli jsme do rajského dvora i dormitáře. Nejvíce času jsme strávili v kostele Panny Marie. V této trojlodní stavbě jsme si prohlédli krásy gotické architektury a pověděli si informace o klášteru a gotické architektuře jako takové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *