Sedmé ročníky na exkurzi po Praze lucemburské

Žáci sedmých ročníků se vydali na procházku po pražských památkách, které jsou spjaty s vládnoucím rodem Lucemburků (v českých zemích vládli v letech 1310–1437) a s husitskými válkami (tradičně datovány lety 1419–1434).

Naši exkurzi jsme započali na Staroměstském náměstí. Zde jsme si prohlédli Dům U Kamenného zvonu, kde po svém příjezdu do Prahy přespával královský pár Jan Lucemburský se svou chotí Eliškou Přemyslovnou. Dům je zajímavý i z toho důvodu, že v jeho výklencích byly umístěny sochy zpodobňující královský pár.

Na Staroměstském náměstí jsme ještě chvilku zůstali, protože kousek od Domu U Kamenného zvonu se nachází Chrám Panny Marie pod Týnem. Ten je s Lucemburky rovněž spjat – mnich Berengar odsud totiž bitím na zvony dal znamení Janu Lucemburskému, že pražské brány jsou otevřeny a on může s vojskem do města.

Očima jsme zabrouzdali o k pomníku Jana Husa a k Mariánskému sloupu.
Trochu déle jsme se zdrželi u Staroměstské radnice, kterou nechal zbudovat Jan Lucemburský. Za zmínku zde stojí připomínka bojišť, kde své životy nasazovali českoslovenští legionáři za první světové války a vojáci čs. armády za druhé světové války.

Poté, co jsme opustili Staroměstské náměstí, jsme vyrazili ke Karolinu. Dnes zde sídlí vedení Karlovy univerzity a pořádají se zde i promoce. Tuto budovu získal pro Pražskou univerzitu syn zakladatele univerzity Václav IV.

Plynule jsme přešli k Havelskému tržišti, kde jsme se zastavili u kostela sv. Havla, ve kterém kázal Jan Nepomucký. Tento kněz byl zavražděn v důsledku sporu Václava IV. s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Byť Nepomucký podlehl mučení kvůli těmto politickým sporům, je známa pověst, podle které byl zavražděn za to, že neprozradil zpovědní tajemství české královny. Tento příběh je však smyšlený.

Cestou z Havelského tržiště k Betlémské kapli jsme si prohlídli zachovalé gotické podloubí.

Betlémská kaple byla postavena za účelem rozdávání chleba pro chudé. Známá je však díky působení mistra Jana Husa, který zde kázal. Na jeho kázání docházela i česká královna.

Po obhlédnutí Betlémské kaple jsme vyrazili kolem kostela sv. Marina ve zdi k točící hlavě Franze Kafky, která je u OC Kvadrio. Kousek od této instalace je pomník bývalého židovského hřbitova, u kterého jsme také strávili pár chvil.

Naše další kroky vedly k Novoměstské radnici, kde 30. července 1419 proběhla první pražská defenestrace, při které byli vyhozeni a následně zabiti pražští konšelé. Tato událost je označována jako počátek husitských válek. V jejím důsledku zemřel o několik dní později i český král Václav IV. na srdeční příhodu.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kláštera Emauzy, rovněž známého jako Na Slovanech. Tento klášter nechal vybudovat Karel IV. pro pěstování staroslověnské liturgie. O duchovní život se v klášteře staral řád benediktinů.

Společně jsme si zde prošli ambit, který je lemován nádhernými freskami. Nahlédli jsme do rajského dvora i dormitáře. Nejvíce času jsme strávili v kostele Panny Marie. V této trojlodní stavbě jsme si prohlédli krásy gotické architektury a pověděli si informace o klášteru a gotické architektuře jako takové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *