Organizace výuky od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 přechází distanční výuka prvního stupně a devátého ročníku opět na prezenční výuku. U šestých, sedmých a osmých tříd nastane rotační prezenční výuka (týden prezenční, týden distanční forma výuky) – lichý týden prezenčně třídy „A“, sudý týden prezenčně třídy „B“. Od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy „A“. Žákům druhého stupně se tedy bude střídat standartní (prezenční výuka) a upravený (distanční výuka) rozvrh. Žákům 9. tříd se takto střídá rozvrh také, ale na obě varianty docházejí prezenčně do školy.

Z důvodu dodržení hygienických a protiepidemických pravidel dojde k několika provozním opatřením:

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • Jelikož se děti z různých tříd nesmí v družině mísit, bude z personálních důvodů provoz školní družiny omezen pouze do 16.00 h.
  Školní družina bude v provozu od 6.30 h do 16.00 h.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

 • Před školou se žáci nemísí s žáky z jiných tříd, pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Ke škole žáci přicházejí na daný čas, do budovy vstupuje daná třída až na vyzvání (levým + pravým vchodem):
  • třída 1. A; 6. A/B; 1. B; 7. A – 7.30 h
  • třída 2. A; 4. A; 2. B; 4. B – 7.38 h
  • třída 3. A; 8. A/B; 5. C; 3. B; 9. A – 7.45 h
  • třída 5. B; 9. B; 5. A – 7.53 h
 • Žáci se u šatnové skříňky urychleně převléknou a přezují, poté přejdou do tříd, kde si neodkladně řádně umyjí (vydezinfikují) ruce.
 • Žák je povinen po celou dobu pobytu ve škole nosit ve všech prostorách ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit.
 • Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky (u odpoledního pobytu více) uložené v sáčku a další sáček na použité roušky.

VE ŠKOLE:

 • Přesuny jednotlivých tříd, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi třídami.
 • O přestávce se mohou žáci pohybovat pouze v prostoru vymezeném pedagogickým pracovníkem, je zakázáno navštěvovat spolužáky, či sourozence z jiné třídy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Každá třída je vybavena dávkovačem s dezinfekčními prostředky.
 • Po použití WC, po vycházce, před jídlem apod. si žák důkladně umyje ruce mýdlem (20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), popř. použije dezinfekci na ruce.
 • Úklidový personál zajišťuje důkladné čištění a dezinfekci místností, povrchů, či předmětů.

VÝUKA:

 • Prezenční forma výuky bude probíhat dle prezenčního rozvrhu, platného od 1. 9. 2020.
 • V době prezenční výuky jsou zakázány sportovní činnosti v hodině tělesné výchovy. Náplní hodiny budou za vhodného počasí vycházky do okolí školy.
 • V hodině hudební výchovy je zakázán zpěv.
 • Pokud to bude možné, budeme dle doporučení zařazovat pobyt žáků na čerstvém vzduchu i během dne.
 • Pověřený pedagogický pracovník odpovídá za časté větrání prostoru třídy.
 • Papírové kapesníky si pro případ potřeby každý žák nosí ve své v aktovce.

STRAVOVÁNÍ:

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Vzhledem k dodržování hygienických a protiepidemických pravidel již žákům na distančním vzdělávání nebude možné oběd vydávat. Všem budou obědy přihlášeny, žáci na distančním vzdělávání si musí oběd odhlásit.
 • Všichni žáci budou od 30. 11. 2020 přihlášeni ke stravování. Pokud se žák nebude stravovat (bude týden na distančním vzdělávání), bude nutné obědy odhlásit.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušku, odkládají si ji do připraveného sáčku u jídelního stolu pouze na dobu konzumace stravy.
 • Před vstupem k výdejnímu okénku si žák řádně umyje ruce mýdlem (použije dezinfekci)
 • Žáci z různých tříd udržují mezi sebou maximální možný rozestup, do školní jídelny chodí třídy postupně.
 • V jídelně platí opět dodržování sekcí pro jednotlivé třídy.
 • Po konzumaci oběda zajistí úklidový personál hygienickou čistotu ploch všech jídelních stolů, kde třída odobědvala.

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 • Budou se konat ve stejné skupině (třídě) s dodržením pravidel chování a hygieny
 • Při vhodném počasí bude zařazován pobyt venku s dodržením hygienických a protiepidemických pravidel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *