Organizace výuky od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření ze dne 10. 5. 2021 se od pondělí 17. 5. 2021 škola vrací k běžnému režimu prezenční výuky všech žáků bez rotací.

Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Školní družina bude v běžném provozu od 6.30 h do 17.00 h.

Dochází ke zrušení omezení, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Pokud to bude možné, ve vnitřních prostorách školy budeme nadále dodržovat homogenitu skupin, pouze 3. ročník bude vzhledem k počtu žáků přihlášených do družiny a k možnému personálnímu zajištění chodu družiny tvořit 1 skupinu.

POVINNOST OCHRANY DÝCHACÍCH CEST:

Nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách školy (respirátor, chirurgická rouška, nano rouška), ve venkovních prostorách nemusí mít žák nebo zaměstnanec ochranu dýchacích cest, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob a při sportovních činnostech.

TESTOVÁNÍ:

Testování bude probíhat jako doposud, mění se pouze frekvence testování pro 2. stupeň. Všichni žáci budou od pondělí 17. 5. 2021 testováni neinvazivními antigenními testy 1x týdně v pondělí.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY V DEN TESTOVÁNÍ – PONDĚLÍ:

1. STUPEŇ:

 • viz. tabulka příchodů (út – pá)

2. STUPEŇ:

 • 6.A + 6.B – 8:00
 • 7.A + 7.B – 7:30
 • 8.A + 8.B – 7:45
 • 9.A + 9.B – 8:15

K testování žáků 2. stupně je i nadále nutné odevzdat vyplněný dotazník.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY V OSTATNÍCH DNECH – ÚTERÝ AŽ PÁTEK:

Ke škole žáci přicházejí na daný čas, do budovy vstupuje daná třída až na vyzvání:

VÝUKA:

 • Jsou povoleny sportovní činnosti ve venkovních prostorách, tělesná výchova bude tedy realizována venku. Při sportovních činnostech není povinné nosit ochranu dýchacích cest.
 • V hodině hudební výchovy je zakázán zpěv.

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA:

 • Pokud to bude možné, budeme dle doporučení zařazovat pobyt žáků na čerstvém vzduchu i během dne.
 • Ve vnitřních prostorách školy budeme dbát na časté větrání (šatny, třídy…).
 • Nadále budou žáci i zaměstnanci školy dbát na zvýšená hygienická pravidla.
 • Papírové kapesníky si pro případ potřeby každý žák nosí z domova.

STRAVOVÁNÍ:

 • POZOR! – Obědy jsou odhlášené. Zákonní zástupci / žáci si přihlásí oběd dle svých požadavků – výběr je ze 2 jídel.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušku, odkládají si ji do připraveného sáčku u jídelního stolu pouze na dobu konzumace stravy.
 • Před vstupem k výdejnímu okénku si žák řádně umyje ruce mýdlem (použije dezinfekci)
 • Jednotlivé třídy udržují mezi sebou odstup 2 m, pokud není v jídelně volný sektor, čekají před jídelnou.
 • Třídy nadále dodržují v jídelně oddělené sektory, židle nepřemisťují – u jednoho stolu sedí maximálně 4 osoby.
 • Po konzumaci oběda zajistí úklidový personál hygienickou čistotu ploch všech jídelních stolů, kde třída obědvala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *