Organizace dne 26. 6. 2020 – I. stupeň

Vážení rodiče,

dle upraveného mimořádného opatření s účinností od 22. června 2020 bude možné v pátek 26. června 2020 předat vysvědčení všem žákům školy. Žáci, kteří nenavštěvují vzdělávací aktivity, musí před vstupem do školy odevzdat Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Organizace bude probíhat takto:

třída  ;  vstup k šatnovým skříňkám  ;  ukončení zhodnocení šk. roku

1. A + 2. A + 4. B  ;  7.30 – 7.40  ;  7.45 – 8.15

1. B + 2. B + 4. A  ;  7.40 – 7.50  7.55 – 8.25

3. A + 4. C + 5. B  ;  7.50 – 8.00  ;  8.05 – 8.35

3. B + 5. A  ;  8.00 – 8.10  ;  8.15 – 8.45

Pozn.:  Žákům 3. B bude předávat vysvědčení p. uč. Valtová.


ODCHODY PO OBĚDĚ:

Skupina 1 – 9.55 h

Skupina 2 –  9.35 h

Skupina 3 – 9.40 h

Skupina 4 – 9.45 h

Skupina 6 – 9.50 h

Skupina 7 – 9.55 h

Skupina 8 – nikdo neobědvá

Družina – 10.10 h


  • žáci přicházejí ke škole na určený čas
  • žáci čekají před školou v rouškách s rozestupy 2 m
  • při vstupu do budovy školy odevzdají žáci, kteří nenavštěvují vzdělávací aktivity, třídnímu učiteli prohlášení staré max. 3 dny a podepsané rodiči
  • žáci se nepřezouvají a s třídním učitelem odcházejí do třídy
  • ve třídě si žáci řádně umyjí ruce mýdlem nebo použijí dezinfekci
  • po celou dobu si žáci kryjí nos a ústa rouškou či ochranným štítem
  • po předání vysvědčení žáci odcházejí domů nebo vyčkávají na oběd a odpolední aktivity. Žáci, kteří do 26. 6. nenavštěvovali vzdělávací aktivity, odcházejí domů hned po vysvědčení bez nároku na oběd a odpolední aktivity.

Pokud žák nevyužije možnosti vyzvednout si vysvědčení od třídní paní učitelky, vysvědčení si bude moci vyzvednout zákonný zástupce žáka v pátek 26. 6 2020 nebo v týdnu od 29. 6. do 3. 7. 2020 v časovém rozmezí 9.00 – 13.00 h. v kanceláři školy (postranní vchod). Vysvědčení nevyzvednutá do 3. 7. 2020 budou předána v září 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *